Partizánske zverejňuje od januára zoznam evidovaných psov

Od 1. januára 2013 zverejňuje aj mesto Partizánske na svojej oficiálnej webovej stránke zoznam psov, ktoré má vo svojej evidencii. Radnici chce týmto spôsobom dosiahnuť, aby si svoje daňové povinnosti plnili všetci psičkári.

Zoznam evidovaných psov obsahuje informáciu o adrese, na ktorej sa drží pes a tiež konkrétnejšie informácie o psovi (číslo známky, rasa, farba, dátum, odkedy je pes držaný). Partizánčania tak môžu ľahko skontrolovať, či psy, ktoré sú v ich okolí, sú aj riadne nahlásené a ich majitelia za ne platia daň. „Občania veľmi iniciatívne kontrolujú tento zoznam. Už máme aj niekoľko podaní a predvolali sme niektorých občanov, ktorí dlhodobo majú psa ako súčasť svojej domácnosti, ale dlhodobo za neho neplatia,“ povedal primátor mesta Jozef Božik.

Samospráva zverejňuje zoznam psov v rámci systému eGov, ktorý informácie o evidovaných psoch aktualizuje denne. Okrem zoznamu evidovaných psov sú zverejnené aj štatistiky – počty psov podľa ulíc a podľa adries. Zoznam evidovaných psov na území mesta Partizánske nájdete na egov.partizanske.sk

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...