Partizánske si pripomenulo výročie narodenia Tomáša Baťu

Primátor mesta Jozef Božik, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce (ABŠ) v Partizánskom a široká verejnosť si v stredu 4. apríla 2018 pripomenuli 142. výročie narodenia zakladateľa svetoznámeho obuvníckeho koncernu Tomáša Baťu.

„K tejto tradícii sme pristúpili pred niekoľkými rokmi a súvisí to aj s tým, že sme boli mestom, ktoré iniciovalo a vytvorilo Česko – Slovenskú Baťovu spoločnosť. Týmito aktivitami chceme byť vzorom aj pre ostatné samosprávy, pričom viem, že mesto Svit, ale aj Zlín a Otrokovice sa snažia v duchu aj týchto aktivít, ktoré sú realizované na pôde mesta Partizánske, vytvárať cez Kluby ABŠ zázemie, ktoré bude pomáhať tomu, aby aj v budúcnosti hodnotová samospráva, či už územná, ale aj záujmová, sa opierala práve o úctu k histórii,“ uviedol primátor.

Poctu zakladateľovi obuvníckej firmy vzdali účastníci spomienkového zhromaždenia pred sochou Tomáša Baťu na Námestí SNP v Partizánskom. Po úvodných príhovoroch si jeho pamiatku uctili položením kvetov. „Teší ma, že sa tohto podujatia zúčastnili aj členovia klubu i mladí ľudia. V tom vidím veľkosť baťovcov, a hlavne Tomáša Baťu, čo chcem podčiarknuť jeho citátom a síce výzvou mladým ľuďom, ktorým povedal: „Robte aj nepatrnú prácu, ale robte ju najlepšie na svete.´ Toto je, myslím si, najväčší odkaz pre mladých ľudí aj pre súčasnosť,“ skonštatoval podpredseda Klubu ABŠ v Partizánskom Vladimír Slivka. Meno Baťa bolo symbolom pracovitosti, vytrvalosti a úspechu. Tomáš Baťa tragicky zomrel v roku 1932 pri havárii lietadla.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...