Partizánske si pripomenulo okrúhle výročie SNP dôstojnými oslavami

Slávnostným zhromaždením verejnosti a položením vencov k Pomníku padlým hrdinom SNP si v sobotu 30. augusta 2014 v Partizánskom pripomenuli okrúhle 70. výročie Slovenského národného povstania. Atmosféru mestských osláv pamätného dňa umocnili ukážky povstaleckých bojov v réžii nadšencov z klubu vojenskej histórie a prezentácia techniky a bojových činností profesionálnych vojakov ozbrojených zložiek.

Úvod osláv patril Detskej dychovej hudbe Hradišťanka v sprievode mažoretiek Akord. Po ich vystúpení zazneli v podaní Juraja Halašku a Mateja Krátkeho zhudobnené verše básne Odpusťte mamička. Jej autorom je povstalecký básnik, účastník protifašistického odboja Marcel Herz, neskôr mučený a popravený nacistami.

Oficiálnu časť programu otvorili slávnostné príhovory primátora Jozefa Božika, podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a ďalších hostí. Po nich nasledoval akt kladenia vencov k Pomníku padlým hrdinom SNP, ako aj ku Kameňu Ústavy SR, kde si Partizánčania pripomenuli 22. výročia jej prijatia. V závere oficiálnej časti vzlietli nad Námestím SNP ako symbol mieru holuby a 70 bielych balónov, spodobňujúcich sedemdesiat rokov od Povstania.

Náhľad do obdobia druhej svetovej vojny ponúkla ukážka historických bojov medzi partizánmi a nacistickými vojskami, ktorú pripravili členovia Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína. Súčasťou sprievodného programu boli tiež dynamické ukážky sebaobrany profesionálnych vojakov, boj zblízka, boj kata, či prezentácia mechanizovanej jednotky Ozbrojených síl SR.

Sobotňajším oslavám predchádzalo vo štvrtok 28. augusta 2014 kladenie vencov k štyrom pamätníkom, postaveným na počesť padlým občanom mesta v SNP. Ich pamiatku si uctili primátor mesta Jozef Božik, poslankyňa NR SR Mária Janíková, viceprimátor Vladimír Ladziansky, poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu, zástupcovia organizácií tretieho sektora a občania pri pomníku siedmich padlých mužov v Malých Bieliciach, na pamätnom mieste vyzbrojovania povstalcov v Šimonovanoch a pri Dolnom pomníku za riekou Nitra, venovanom 35 popraveným partizánom. Položením kvetov tiež vyjadrili úctu 78 padlým zamestnancom firmy Baťa pri Pamätníku SNP pred bývalými závodmi.

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...