Partizánske si natrvalo uctí velikána M. R. Štefánika

Repliky dvoch kamenných pylónov, ktoré v roku 1911 na ostrove Vava´u  v Tichomorí slúžili generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako statívy na ďalekohľad pri pozorovaní zatmenia Slnka, by mali už začiatkom leta zatraktívniť areál Hvezdárne v Partizánskom.

 

Vedeniu mesta budú v tejto iniciatíve nápomocní členovia bratislavského Športového klubu IAMES, ktorí pod záštitou Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika uskutočnili expedíciu „Štefánik Vava’u 1911 – 2011“.  Vo štvrtok 1. marca 2012 prijal primátor mesta Jozef Božik odborného garanta expedície a známeho cestovateľa František Keleho, vedúceho výpravy a majstra technickej dokumentácie Jaroslava Oršulu, lekára a fotografa expedície Milan Šimunič a tiež predsedu miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom Štefana Ševčíka.

Dva betónové podstavce, na ktoré Štefánik umiestnil ďalekohľad a 29. apríla 1911 uskutočnil úspešné pozorovanie zatmenia Slnka, objavil František Kele na ostrove Vava´u ešte počas svojej prvej výpravy po stopách nášho veľkého dejateľa v roku 1994. Zachoval sa na nich vyrytý Štefánikov podpis, dátum 29. apríl 1911 a nápis v jazyku domorodcov Smrť Slnka, ako sa hovorí zatmeniu. Podľa Františka Keleho ide o jedinú hmatateľnú trojrozmernú pamiatku na pôsobenie Štefánika ako astronóma na južnej pologuli. Práve zachovanie tejto vzácnej technicko-kultúrnej pamiatky bolo hlavným dôvodom ďalšej expedície na ostrov Vava´u, ktorú František Kele so skupinou nadšencov absolvoval na jeseň minulého roka. Počas expedície očistili podstavce a ich okolie a pri príležitosti 100. výročia úspešného pozorovania zatmenia Slnka na tomto mieste si osobnosť M. R. Štefánika uctili osadením pamätnej tabule na jednom z podstavcov. Podarilo sa im urobiť aj detailnú technickú dokumentáciu a skopírovať originálne nápisy pre výrobu replík. Snahou vedenia mesta je repliku betónových pylónov, spolu s nefunkčnou replikou ďalekohľadu, aký používal aj Štefánik, umiestniť v areáli hvezdárne v júli tohto roka, pri príležitosti 132. výročia narodenia M. R. Štefánika. „Osadenie replík vo Hvezdárni v Partizánskom by ju  zatraktívnilo a takisto by prispelo k lepšiemu poznaniu jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – osobnosti významného vedca a astronóma, cestovateľa, politika a generála Milana Rastislava Štefánika,“ dodal primátor.           

Primátor mesta Jozef Božik počas rozhovoru s predsedom miestsneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika Štefanom Ševčikom (druhý zľava) a členmi expedície: Jaroslavom Oršulom, Františkom Kelem a Milanom Šimuničom.

Môže sa Vám ešte páčiť...