Partizánske sa po prvýkrát zapojilo do celosvetovej environmentálnej iniciatívy

K celoslovenskému environmentálnemu hnutiu Hodina pre Zem sa v sobotu 31. marca 2012 po prvýkrát pripojilo aj mesto Partizánske a osobne aj primátor Jozef Božik, ktorý nad týmto environmentálnym verejným podujatím v Partizánskom prevzal záštitu.

Hodinu pre Zem inicioval v našom meste Klubu Stromu života pri KST Kamarát Partizánske. Spoluorganizátormi akcie sa stali Mládežnícky parlament, ICM, ART P Centrum, TSM, Folkový klub a ďalší dobrovoľníci. Mesto sa zapojilo do celosvetového hnutia vypnutím verejného osvetlenia v centrálnej zóne, kde na jednu hodinu ostali bez osvetlenia aj dominanty námestia – kostol i dom kultúry. Asi dvesto účastníkov všetkých vekových kategórií sa zapojilo do sviečkového pochodu v rytme bubnov a vyvrcholením hodiny úcty bola ohňová šou.

Organizátori Hodiny pre Zem v Partizánskom veria, že v budúcom roku sa do tejto environmentálnej akcie zapojí aj viacej domácností a najmä prevádzky z centra mesta, ktoré na jednu hodinu vypnú osvetlenie v prospech myšlienky tohto hnutia. Jeho posolstvo však nie je len o zhasínaní svetiel na hodinu raz za rok…

Môže sa Vám ešte páčiť...