Partizánske rozvíja spoluprácu aj po línii Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti

Česko-Slovenská Baťova spoločnosť, ktorej ambíciou je upevňovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu samospráv, záujmových združení i občanov Slovenskej a Českej republiky, sa rozrástla. Podpisom memoranda sa k jej doterajším desiatim členom pridalo moravské mesto Napajedla. Stalo sa tak v stredu 26. októbra 2016 počas osláv 98. výročia vzniku  Československej republiky (ČSR) v Mestskom panoramatickom 3D kine v Partizánskom.

Česko-Slovenská Baťova spoločnosť bola ako ideová platforma založená v októbri minulého roka na podnet primátora Partizánskeho Jozefa Božika. Jej zámerom je rozvíjať vzájomnú spoluprácu miest, občanov i záujmových združení, a to ako na báze ich historickej, jazykovej či kultúrnej blízkosti, tak i na báze upevňovania odkazu životnej a podnikateľskej filozofie firmy Baťa. K napĺňaniu tejto iniciatívy sa pri zrode Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti zaviazali okrem Partizánskeho aj mestá Svit, Otrokovice, Zlín, Valašské Meziříčí, Benešov, obec Bošany, Nadácia Tomáša Baťu v Zlíne, Kluby absolventov Baťovej školy práce v Zlíne aj v Partizánskom. Po roku sa členská základňa spoločnosti rozrástla o mesto Napajedla. „V roku 1935 založil Jan Antonín Baťa v našom meste podnik Fatra, ktorý vyrábal na objednávku štátu plynové masky. Vďaka závodu sa Napajedla začali od tejto doby tváriť ako priemyselné mesto, poľnohospodárska výroba prešla do útlmu. Takže môžem povedať, že Napajedla vlastne vyrástli na týchto základoch,“ priblížila z histórie mesta Napajedla jeho starostka Irena Brabcová, ktorá členstvo v Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti potvrdila podpisom memoranda symbolicky na oslavách 98. výročia vzniku ČSR v Partizánskom.  „Do roku 2012 sme si ani my v našom meste pamätný deň, 28. október 1918, nepripomínali. Dnes však majú aj tieto oslavy pevné miesto v kalendári mestských podujatí. Pretože, ak sa máme hodnotovo prezentovať vo vzťahu k Slovensku, ale i k zahraničiu, tak sú tu dva dôležité aspekty, od ktorých sa odvíja hodnotová samospráva nášho mesta. Tým prvým je to, že sme najmladším mestom I. ČSR a tým druhým je obrovská angažovanosť radových občanov v SNP. A ak občania vnímajú tieto hodnotové aspekty samosprávy, tak ich musia vnímať cez prizmu aktivít a podujatí, ktoré pripravujeme,“ zdôraznil primátor Jozef Božik, ktorý sa atmosféru tohtoročných osláv rozhodol umocniť aj oficiálnym spečatením Zmluvy o spolupráci medzi Partizánskym a Svitom. „Pre nás je dôležitý moment podpisu tejto partnerskej zmluvy ako vec, ktorá formalizuje neformálnu spoluprácu, ktorá tu je už roky rokúce. Pretože naši a vaši absolventi Baťovej školy sa už celé roky stretávajú a spoločne organizujú rôzne akcie a podujatia. Teraz sa tu vytvára priestor aj na spoluprácu a výmenu skúseností najmä medzi mladými ľuďmi, čo, je podľa mňa veľmi dôležité. My sa aj u nás vo Svite snažíme do mladých investovať, pretože je to dôležité pre ich rozvoj, aby sa začlenili do spoločnosti, angažovali sa a začali tvoriť svoje vlastné programy,“ uviedol na margo podpisu dohody primátor Svitu Miroslav Škvarek.

Súčasťou osláv bola tiež prednáška na tému 1. ČSR a predstavenie publikácie Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty, ktorého reedíciu pripravilo pri tejto príležitosti Mesto Partizánske.

Môže sa Vám ešte páčiť...