Partizánske oslavovalo 66. slobodných rokov

 

Položením vencov k Pamätníku SNP, slávnostným koncertom aj sprievodnými podujatiami si v piatok 1. apríla 2011 na námestí SNP pripomínali Partizánčania 66. výročie oslobodenia mesta.

Tohtoročné oslavy oslobodenia, ktoré pripravila samospráva v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, politickými stranami a hnutiami, UN – Veterán Slovakia, Spoločnosťou M. Štefánika, klub Partizánske a Armádou SR, sa niesli v duchu úcty, pokory a vďaky. Pozvanie primátora mesta Jozefa Božika a poslaneckého zboru mestského zastupiteľstva na oslavy 66. výročia oslobodenia mesta Partizánske prijali viaceré autority armádneho života, medzi ktorými boli plukovník Ľubomír Kolenčík – prezident Únie vojnových veteránov SR vo výslužbe, Pavol Sečkár – predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, brigádny generál Ondřej Novosad – zástupca veliteľa pozemných síl v Trenčíne, generálporučík Ján Husák- zástupca technického výboru štátov Varšavskej zmluvy v Moskve a bývalý predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave vo výslužbe a ďalší.                                                                                                                                                                                                                                                               Pred Pred začiatkom hlavného programu sa spoločne zúčastnili v dome kultúry na vernisáži výstavy insitného umenia slovenských rodákov zo srbskej Padiny a Kovačice – Kovačiva dnes a výstavy fotografií a dokumentov účastníkov mierových misií UV – Veterán Slovakia v bývalej Juhoslávií v rokoch 1993 – 2006. Po slávnostnom otvorení výstavy sa delegácia presunula na pódium pred dom kultúry, kde sa prítomným prihovoril predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár:  „SNP a porážka fašizmu a nemeckého nacizmu, ktorých odkaz je stále živý, patria k dôležitým udalostiam novodobej slovenskej histórie. Potrebujeme sa k nim vracať, aby sme z nich mohli čerpať  silu, optimizmus, vlastenecké cítenie, sebavedomie  a dôveru vo svoj ďalší vývoj. Nesmieme na ne zabudnúť, aby nezabudli ani tí, čo prídu po nás… .“  Návrat  k tradíciám oslavovania oslobodenia nášho mesta, ale aj vyjadrenie úcty a vďaky tým, ktorí v národnooslobodzovacích  bojoch riskovali aj položili svoje životy, vyzdvihol vo svojom príhovore primátor mesta Jozef Božik: „Bol by som veľmi rád, keby sa tieto dôležité oslavy stali trvalou súčasťou povedomia a života nás všetkých. Pretože, kto nepozná svoju minulosť, nezaslúži si ani dobrú budúcnosť. A my budúcnosť chceme, a chceme ju zakotvenú v takom hodnotovom rebríčku, kde bude na popredných miestach ľudský život, pravda, spolupatričnosť, vlastenectvo a patriotizmus.“

Po slávnostných príhovoroch sa Partizánčania a hostia v sprievode presunuli k Pamätníku SNP, kde si položením vencov uctili pamiatku tých, ktorí boji za slobodu obetovali to najcennejšie. Na znak vďaky a úcty zaznela v závere ceremoniálnu slovenská hymna a čestné salvy zo samopalov.

Kolorit piatkových osláv dotvárali okrem hlavného programu sprievodné podujatia. Pozornosť pútala najmä vojenská technika a výstava zbraní Armády SR pred mestským úradom. Viac ako 160 žiakov základných škôl z mesta sa rozhodlo umocniť atmosféru slávnostného dňa aj absolvovaním Behu oslobodenia, z ktorého si napokon odniesla Pohár primátora mesta Partizánske, za najlepšie bežecké výkony žiakov, Základná škola R. Jašíka.

Oslavy oslobodenia mesta Partizánske vyvrcholili slávnostným koncertom v Dome kultúry v Partizánskom, na ktorom sa predstavil Sláčikový orchester a Dievčenský spevácky zbor ZUŠ v Partizánskom a ako hosť – operný spevák Jakub Gubka.

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...