Partizánske oslávilo výročie vzniku Československej republky

Partizánske je jedno z mála miest na Slovensku, ktoré si pripomína vznik Československej republiky (28. október 1918) verejnými oslavami. Spomienke na túto pamätnú udalosť, od ktorej uplynulo už 99 rokov, bolo v pondelok 23. októbra 2017 venované slávnostné popoludnie v Mestskom 3D kine v Partizánskom. Jeho spoluorganizátorom bola Česko-Slovenská Baťova spoločnosť, ktorá sa pri tejto príležitosti rozrástla o štyroch nových členov. 

Oslavy vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov sú pevnou súčasťou kalendára podujatí v Partizánskom už šesť rokov. Dôležitosť pripomínania si spoločnej minulosti dvoch blízkych národov umocnil v októbri 2015 vznik Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti, ktorý inicioval primátor Partizánskeho Jozef Božik. Hlavným cieľom tejto ideovej platformy je po línii upevňovania odkazu firmy Baťa, ako i po línii historickej, jazykovej či kultúrnej blízkosti, rozvíjať vzájomnú spoluprácu samospráv, záujmových združení i občanov Slovenskej a Českej republiky. Túto ambíciu už napĺňajú prostredníctvom spoločných aktivít a projektov doterajší členovia spoločnosti, ktorými sú mestá Partizánske, Svit, Otrokovice, Zlín, Valašské Meziříčí, Benešov, Napajedla, obec Bošany, Nadácia Tomáša Baťu v Zlíne a Kluby absolventov Baťovej školy práce v Zlíne aj v Partizánskom. Podpísaním memoranda ideovej platformy počas osláv 99. výročia vzniku Československej republiky (ČSR) sa k nim pridali štyria noví partneri – české mestá Třebíč a Náchod, poľské mesto Krapkowice a Československá obchodná banka. „Som veľmi rád, že naša spoločnosť sa dnes opäť rozrástla, a to ako o Československú obchodnú banku, ktorá je prvým komerčným subjektom spoločnosti, tak i o mesto Náchod, ktoré sa rovnako hlási k odkazu úzkej spolupráce bratských národov a československej vzájomnosti, a tiež o mestá Třebíč a Krapkowice, v ktorých pôsobila a zanechala svoju pečať originality firma Baťa,“ povedal počas osláv primátor. O svoje pocity sa podelili aj noví signatári memoranda. „Je mi veľkou cťou, že som mohol za mesto Náchod signovať text memoranda a pripojiť tak naše mesto k iniciatíve, ktorá kladie dôraz na význam a rolu územných samospráv, ktoré v kontexte verejnej politiky a verejnej moci vytvárajú základy všeobecne prospešného rozvoja,“ uviedol místostarosta Náchodu Miroslav Brát, ktorý venoval primátorovi špeciálny darček v podobe zarámovanej fotokópie dobového periodika Náchodské listy z 28. októbra 1918, ktoré oznamovalo rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československa. História, spojená s spôsobením firmy Baťa, priviedla do Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti aj mesto Krapkowice, ktoré je aj oficiálnym partnerom mesta Partizánske. „Keď sme prichádzali do vášho mesta, videli sme základy, ktoré budoval Baťa. Je to rovnaké ako u nás, tie isté priemyselné haly, tie isté domy,“ zaspomínal na svoje dojmy z prvej návštevy Partizánskeho starosta Krapkowic Andrzej Kasiura, ktorý podpisom memoranda posunul ideovú platformu do novej roviny. „Vstupom poľského mesta do našej spoločnosti vzniká stredoeurópska iniciatíva, ktorá má združovať samosprávy, v ktorých pôsobila firma Baťa a svojou originalitou umocnila ich hospodársky a spoločenský život. Zároveň nám táto iniciatíva umožní budovať bilaterálne a multilaterárne formy spolupráce národov Strednej Európy v duchu šírenia hodnôt ľudskosti, demokracie, pravdy a spravodlivosti,“ zdôraznil primátor.

Počas osláv 99. výročia vzniku ČSR zazneli príhovory primátora Partizánskeho, predstaviteľov partnerských miest, signatárov Česko-Slovenskej spoločností a ďalších hostí, v ktorých rezonovala potreba poznania a pripomínania si významných dejinných udalostí, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri ďalšom vývoji našich národov. Súčasťou programu bola tiež prednáška historika Vladimíra Marka o 1. svetovej vojne a vystúpenie pedagógov Základnej umeleckej školy v Partizánskom.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...