Partizánske oslávilo výročie vzniku Československa

Partizánske v pondelok 28. októbra 2013 v Panoramatickom 3D kine, ako jedno z mála slovenských miest, oslávilo 95. výročie vzniku Československej republiky (ČSR). Pri tejto príležitosti bola pokrstená i kniha Vladimíra Marka – Dejiny Slovenska do vrecka.

Oslavami vzniku ČSR pokračuje mesto v spolupráci s občianskymi združeniami v tradícii organizovania verejných podujatí, dôležitých v kontexte významných historických dní Slovenskej republiky ako je prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR či Deň Ústavy SR. Podľa primátora mesta Jozefa Božika je dôležité pripomínať si tieto historické medzníky, ktoré rozvíjajú naše občianske povedomie. Ako povedal aj vo svojom slávnostnom príhovore, práve ČSR položila základy samostatnej SR: „Preto považujem za dôležité, aby aj mesto Partizánske, aj občianske združenia, ktoré sú tu v Partizánskom, spoločne dotvárali priestor na to, aby sme dokázali vzbudiť u ľudí myšlienku vlastenectva a patriotizmu, ktorá sa opiera práve o historické povedomie a uvedomovanie si jednotlivých dôležitých dejinných udalostí“.

Súčasťou osláv bol okrem príhovorov hostí, premietnutia krátkeho dokumentárneho filmu a kultúrneho programu ZUŠ v Partizánskom, aj krst knihy Dejiny Slovenska do vrecka. Podľa jej autora Vladimíra Marka, obsahuje knižka základné a kľúčové slovenské dejiny, ktoré by si mal osvojiť asi každý mladý človek, ktorý chce byť priemerne vzdelaný. Dejiny Slovenska do vrecka sa rozhodol napísať aj preto, lebo dnes mladí ľudia menej čítajú a hoci je podobných publikácií veľa, sú 200 až 300-stranové, a mladý človek si takú knihu do ruky nevezme.  „Kniha mapuje len slovenské dejiny, už pred príchodom Slovanov, ich život v Uhorsku, 20. storočie a je v nej povedané aj to, čo možno v ostatných povedané nie je. A to z toho dôvodu, že niektoré knižky vznikli ideologicky. Táto je vyvážená aj tým, že ja som predstaviteľ mladej generácie, nezažil som komunizmus na vlastnej koži a nemusel som sa nikomu takýmto spôsobom vnucovať a písať na nejakú objednávku,“ dodal Marko.

Vydanie publikácie, ktorá sa venuje našim národným dejinám, ocenili i krstní otcovia knihy – historici Anton Hrnko a profesor  Ivan Laluha. Dejiny Slovenska do vrecka pokrstili kvalitnou slovenskou medovinou.  

Môže sa Vám ešte páčiť...