Partizánske nesúhlasí so zrušením daňového úradu

V pondelok 28. februára 2011 sa uskutočnilo na pôde Mestského úradu v Partizánskom spoločné stretnutie primátora mesta Jozef Božika, starostov obcí okresu Partizánske a zástupcov parlamentných politických strán okresu Partizánske. Cieľom stretnutia bolo zaujatie stanoviska k avizovanému zrušeniu Daňového úradu a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru budú v Partizánskom.

Podľa slov primátora by mal byť Daňový úrad v Partizánskom podľa predbežných informácií zrušený k 1. januáru budúceho roku. V súčasnosti tu pracuje 36 pracovníkov. Po jeho avizovanom zrušení, by museli obyvatelia mesta i okresu cestovať za daňovými povinnosťami do Prievidze. „Realizáciou tohto kroku by došlo k výraznému poškodeniu záujmov občanov, podnikateľov a hospodárskeho prostredia. Súčasne by to narušilo koncept dostupnosti špecializovanej štátnej správy pre občanov i  územného regionálneho rozvoja,“ zdôraznil primátor.

V priebehu tohto roku by malo byť v Partizánskom zrušené aj Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Podľa vyjadrenia riaditeľa OR HaZZ Otmara Mruškoviča, riaditeľstvo by sa malo zlúčiť s Bánovcami s tým, že v Partizánskom by zostala len zásahová jednotka.

Primátor mesta, zástupcovia obcí a parlamentných politických strán okresu Partizánske vyjadrili jednoznačný nesúhlas s plánovaným zrušením Daňového úradu i Riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom. „Navrhované opatrenia treba prehodnotiť vzhľadom na postavenie Partizánskeho ako okresu, v ktorom žije viac obyvateľov ako v okrese Bánovce,“ dodal primátor. V druhej polovici marca t.r. sa preto uskutoční ďalšie stretnutie primátora, starostov, zástupcov parlamentných politických strán rozšírené o podnikateľov z okresu. Organizátori chcú na stretnutie pozvať aj predstaviteľov politických strán z parlamentu a vlády, aby si vypočuli argumenty a prehodnotili svoje zámery.

Môže sa Vám ešte páčiť...