Partizánske našlo investora pre nemocnicu

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom schválili v utorok 28. júna 2011 na svojom zasadnutí víťaza obchodnej verejnej súťaže na strategického partnera pre Nemocnicu s poliklinikou v Partizánskom. Je ním nezisková organizácia Nemocnica na okraji mesta, ktorú založila akciová spoločnosť Svet zdravia so sídlom v Bratislave.

Do verejnej obchodnej súťaže na strategického partnera pre zadlženú nemocnicu, ktorý by v nej mal naštartovať ozdravný proces, sa prihlásili dvaja záujemcovia. Jeden však nesplnil podmienky súťaže. „Investor, ktorý prišiel doslova o päť minút dvanásť, našu nemocnicu stabilizuje a zároveň dáva šancu na rozvoj jej činností. Verím, že s novým silným partnerom, ktorý pôsobí vo viacerých nemocniciach na Slovensku, bude mať nemocnica aj jednoduchšiu vyjednávaciu pozíciu pri rokovaniach so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP),“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik. Víťaz verejnej obchodnej súťaže sa zaviazal, že bude mestu platiť ročne nájomné 100 tisíc eur, pričom 90 tisíc eur investuje v rámci nemocnice a 10 tisíc eur bude platiť mestu. Najneskôr do roka tiež vyplatí dlh nemocnice voči mestu vo výške viac ako 430 tisíc eur ako aj ostatné záväzky nemocnice voči dodávateľom vo výške viac ako 760 tisíc eur. Ako podotkol primátor, investor je ochotný, aj nad rámec stanovených podmienok, platiť daň za nehnuteľný majetok nemocnice, čo ročne predstavuje 5, 5 tisíc eur. „Zaviazal sa splniť aj jednu z najdôležitejších podmienok súťaže, a to, že bude v nemocnici poskytovať zdravotnú starostlivosť v štruktúre ako doteraz. Navyše, ak sa nám nepodarí vyrokovať s VšZP zazmluvnenie detského, novorodeneckého a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice, investor prejavil záujem o prevádzkovanie gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia, aj bez tohto zazmluvnenia,“ dodal primátor.
Na 4. riadnom tohtoročnom zasadnutí mestskí poslanci okrem iného schválili aktualizáciu dvanástich Všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta Partizánske, v ktorých výška sankcii nekorešpondovala výške sankcii určených platným právnym predpisom, čím vyhoveli protestu prokurátora z apríla tohto roka. V snahe o zvyšovanie transparentnosti pri nakladaní s mestským majetkom prijalo mestské zastupiteľstvo aj VZN mesta Partizánske č.4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Partizánske. Nové VZN stanovuje jednotné kritéria, postup a pravidlá pri nájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku mesta, ako aj podmienky a kritéria ich prideľovania a výberu nájomcov. V súvislosti s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa po schválení v mestskom zastupiteľstva znižuje od 1. júna 2011 plat primátora mesta z doterajších 3 509 € na 3 300 €. Oproti platu predchádzajúceho primátora je plat súčasného primátora nižší o 548 €, čo predstavuje zníženie o 14,2 %. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj odkúpenie 14,28 % obchodného podielu Vydavateľstva Tempo, s.r.o. od spoločníkov – Heleny Králikovej a Róberta Machálku (každý 7, 14 %), pričom každému vyplatí 5 tisíc €. Mesto Partizánske sa tak stáva 100-percentným vlastníkom vydavateľstva Tempo, s.r.o.

Môže sa Vám ešte páčiť...