Partizánske má svoje mestské múzeum

Necelý rok po oslave svojich 75. narodenín dostalo mesto Partizánske jeden z najkrajších darčekov. Konečne sa aj ono môže popýšiť svojím mestským múzeom. Slávnostne ho otvorili v piatok 25. apríla 2014.

Pred budovou mestskej knižnice, ktorá múzeu poskytla doposiaľ nevyužívané priestory, v úvode podujatia slávnostne prestrihol pásku primátor Jozef Božik. Asistoval mu pri tom vzácny hosť, Pavel Velev, ktorý sa po boku primátora neocitol náhodou. Práve Nadácia Tomáša Baťu v Zlíne, v ktorej je Velev riaditeľom, sa stala partnerom pri realizácii projektu v rámci cezhraničnej spolupráce. Na tomto princípe bolo totiž zriadené aj Mestské múzeum v Partizánskom, ktorého hlavným cieľom je dokumentovať vývoj mesta od minulosti až po súčasnosť. Avšak, jeho „uvedenie do života“ by nebolo možné bez odbornej pomoci a podpory mnohých ľudí. Jedným z nich bol český historik Zdeněk Pokluda, no masívne pomohli i viacerí poslanci MsZ, pracovníci MsÚ a mnohí ďalší. „Samotná realizácia bola ale náročnejšia, ako sme predpokladali. Dosť ťažko sa nám zbierali niektoré exponáty, ale vďaka výzve, ktorú sme pripravili, sa ľudia zapojili a darovali nám zaujímavé kúsky,“ priznala otvorene koordinátorka projektu Elena Valenteje. Do expozície prispel písomnými zbierkami aj vnuk Jana Antonína Baťu, John Nash. Na otázku, aký najvzácnejší exponát môžu návštevníci na výstave nájsť, odpovedal kurátor múzea Vladimír Marko pohotovo: „Hlboký kočík! Ten, ktorý je na dobovej fotografii z roku 1943. Umiestnená je aj v podchode a mamičky na nej tlačia svoje kočíky. Na tento muzeálny kus sme obzvlášť hrdí.“ Okrem tohto skvostu sa v sklenených vitrínach vynímajú topánky. Expozíciu nimi obohatila Spojená škola v Partizánskom, prispeli i viacerí občania. Darcov tých najvzácnejších skvostov odmenil primátor ďakovným listom počas slávnosti. Oči si aj vďaka nim môžete popásť nielen na obuvi, ale i na dobových predmetoch, ako sú písomnosti, knihy či fotografie. Upútajú vás aj makety baťovských domčekov, ale aj ďalšie artefakty a zbrane. Zbierku mieni mesto naďalej rozširovať a plány má do budúcnosti i so samotným využitím múzea. „Nechceme tu len utierať prach na exponátoch… Radi by sme robili aj výstavy, ktoré si budeme zapožičiavať z iných múzeí a uvažujeme aj o prednáškach pre deti, študentov i dospelých,“ načrtol plány Marko. V jednej miestnosti múzea bude totiž miesto pre stálu expozíciu, druhá, menšia bude slúžiť výstavám, ktoré sa budú počas roka príležitostne meniť.

Obohatením slávnostného otvorenia bol krst knihy Partizánčana Ivana Halušku. V štvrtej publikácii nazvanej Čriepky zhrnul svoje básne. Za krstných rodičov si vyvolil primátora a Boženu Števčíkovú z mestského úradu, ktorí knižku posypali ryžou a vyprevadili ju tým do sveta čitateľov.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...