Partizánske má ďalšieho čestného občana mesta

Akademický sochár Tibor Bartfay je druhou osobnosťou v histórii Partizánskeho, ktorej bolo udelené Čestné občianstvo mesta Partizánske. Autor výzdoby v Kostole Božského srdca Ježišovho si najvyššie ocenenie samosprávy prevzal z rúk primátora mesta Jozefa Božika vo štvrtok 22. novembra 2012 na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Panoramatickom 3D kine v Partizánskom.

Dnes už 90-ročný akademický sochár, rovnako ako pred rokom operný spevák Peter Dvorský, neskrýval pri preberaní ocenenia Čestné občianstvo mesta Partizánske dojatie. „Môžem vám povedať, že keď som dnes po dlhých rokoch navštívil kostol a videl som všetky moje diela, spýtal som sa samého seba, ako som toto dokázal vytvoriť za dva roky? Keby som mal dnes takú česť urobiť takéto dielo, tak by to trvalo minimálne dvadsať rokov… Prežil som dva roky vo vašom krásnom meste, tu v Partizánskom, dobré i zlé, športoval som, robil som sochy, žil medzi vami… Ďakujem vám za tú česť, ktorú dostávam dnes. Budem si to ceniť do konca môjho života,“ vyznal sa v krátkom príhovore umelec.  

Na novembrovom slávnostnom mestskom zastupiteľstva vzdala samospráva mesta udelením Verejného uznania mesta Partizánske hold, vďaku a úctu aj šestnástim občanom Partizánskeho, ktorí sa zaslúžili o mimoriadny prínos v rozvoji mesta, jeho reprezentáciu doma i v zahraničí, spoločenskú angažovanosť a mimoriadne humánne a tvorivé činy v rôznych oblastiach spoločenského života. „Každej spoločnosti, i tej našej, prináleží, aby sme raz do roka ocenili životy ľudí, ktorí sú pre nás inšpiráciou a motiváciou. Snažíme sa vyzdvihnúť životy tých, ktorí žijú medzi nami, ale aj tých, ktorí už medzi nami nie sú. Svojou prácou, talentom a činmi prispeli všetci ocenení k tomu, aby Partizánske bolo krásnym miestom pre život,“ povedal v slávnostnom príhovore primátor mesta, ktorý odovzdal laureátom ocenenia Verejné uznanie mesta Partizánske v oblasti zdravotníctva, školstva, spoločenského života, kultúry, športu, odbojového hnutia a verejného života.

  Mesto Partizánske udelilo v roku 2012 ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske týmto občanom:

V oblasti ZDRAVOTNÍCTVO

MUDr.  Ladislavovi Biznárovi

V oblasti ŠKOLSTVO

Mgr. Jánovi Chochulovi

Jánovi Prelovskému

V oblasti SPOLOČENSKÝ ŽIVOT A KULTÚRA

Matilde Harantovej

Ikovovi Kopáčikovi

Máriovi Radačovskému

Mgr. Jozefovi Krasulovi

V oblasti ŠPORT

Stanislavovi Hullovi

Františkovi Klučiarovi

Jozefovi Vavrincovi

V oblasti ODBOJOVÉ HNUTIE

Petrovi Hazuchovi

V oblasti VEREJNÝ ŽIVOT

Jozefovi Koprdovi

Ing. Milošovi Kotercovi

Anne Martinekovej

Ladislavovi Gulikovi

Mgr. Oľge Ševčíkovej, In memoriam

Môže sa Vám ešte páčiť...