Partizánske hostilo Ekotopfilm – Envirofilm

Medzinárodný environmentálny filmový festival Ekotopfilm – Envirofil zavítal v rámci svojej regionálnej tour po prvýkrát aj do Partizánskeho. Vybrané víťazné filmy festivalu, zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom, si mohli Partizánčania pozrieť v stredu 5. októbra 2016 v Mestskom panoramatickom 3D kine.

 

Festival Ekotopfilm – Envirofilm má takmer polstoročnú tradíciu. Na území bývalého Československa sa po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a v máji tohto roku sa konal jeho 43. ročník. Počas jedného týždňa priniesol viac ako 100 filmov z celého sveta, bohatý sprievodný program tematických prezentácií, workshopov a diskusií. V poslednom ročníku sa na ňom zúčastnilo 35 spíkrov a  viac ako 17 000 návštevníkov.

 

Regionálna tour festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber filmov z aktuálneho ročníka. „Partizánske je v poradí ďalším mestom, kde štartujeme naše regionálne festivaly a v spolupráci s mestami a samosprávami celkovo plánujeme navštíviť 50 slovenských miest,“ uviedol Peter Lím, generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm – Envirofilm a dodáva: Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja“.

 

Ekotopfilm – Envirofilm začal doobeda Junior festivalom, určeným žiakom a študentom základných a stredných škôl. V podvečer pokračoval večerným programom pre širokú verejnosť, súčasťou ktorého bolo premietanie piatich víťazných filmov a diskusia s názvom Všetko, čo ste chceli vedieť o odpadoch. „Som veľmi rád, že festival Ekotopfilm – Envirofilm prichádza po prvýkrát do nášho mesta. Tvorba a ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších tém verejnej politiky, ktorej sa venujeme aj u nás. Verím, že rozbehnutá spolupráca je predzvesťou novej formy výchovy a edukácie prinášajúcej pozitívne výsledky v tejto oblasti,“ zdôraznil pri otvorení festivalu primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Môže sa Vám ešte páčiť...