Partizánske bude mať univerzitu tretieho veku aj detskú univerzitu

Samospráva plánuje otvoriť v Partizánskom koncom augusta detskú univerzitu a začiatkom októbra aj univerzitu tretieho veku. Túto aktivitu podporuje aj vedenie Vysokej školy (VŠ) zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, ktoré bude mať nad oboma inštitúciami patronát.

O otvorení detskej univerzity a univerzity tretieho veku v Partizánskom a vzájomnej spolupráci sa zhováral primátor mesta Jozef Božik s rektorom VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety profesorom Vladimírom Krčmérym a zástupcami detašovaného pracoviska Sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom. „V meste máme veľa šikovných detí, pre ktoré bude detská univerzita ako jedna z foriem  voľnočasových aktivít určite zaujímavá. Takisto máme v Partizánskom minimálne 50 seniorov, ktorí majú záujem o celoživotné vzdelávanie. V rámci univerzity tretieho veku budeme pre nich v spolupráci s VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom organizovať raz mesačne prednášky na rôzne témy – ošetrovateľstvo, sociálna práce a podobne,“ vysvetlil primátor.

Otvorenie oboch univerzít, ktoré rozšíria možnosti vzdelávania v meste najmä talentovaným deťom a aktívnym seniorom, považuje za veľký prínos aj vedenie Vysokej školy (VŠ) zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom. Plne podporujeme tieto aktivity vedenia mesta, pretože sú dôležité ako pre deti, tak aj pre seniorov. Detská univerzita napomáha rozvíjať záujem deti o vzdelávanie a univerzita tretieho veku umožňuje seniorom profesionálne participovať na veciach verejných a takisto spomaľuje starnutie,“ povedal profesor Vladimír Krčméry a zároveň dodal, že VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bude takisto podporovať na detašovanom pracovisku v Partizánskom aj externú formu ošetrovateľstva pre zdravotné sestry z Partizánskeho a okolitého regiónu.

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...