Partizánske bude mať novú autobusovú stanicu

Slovenská autobusová doprava (SAD) Prievidza, a.s. plánuje postaviť v Partizánskom do konca budúceho roka novú autobusovú stanicu, ktorá prinesie vyšší komfort a kvalitu poskytovaných služieb cestujúcim v mestskej, prímestskej i diaľkovej autobusovej doprave.     

Nová autobusová stanica s informačnou kanceláriou, čakárňou a toaletami bude vybudovaná v priestore terajších prvých nástupíšť existujúcej autobusovej stanice. Do modernej jednoposchodovej budovy  s bezbariérovým prístupom plánuje SAD presťahovať aj vedenie svojej prevádzky v Partizánskom, ktoré doposiaľ sídlilo na Mostovej ulici, vzdialenej od stanice asi tri kilometre. „Naším zámerom je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť a priblížiť sa jej aj v smere pohodlnejšieho riešenia jej problémov. Vybudovaním novej stanice chceme, aby bol priestor z hygienickej oblasti na vyššej úrovni ako je doteraz. Zároveň chceme,  aby bola zabezpečená informatizácia pre cestujúcich, ale aj možnosť vybavovania reklamácií, či priameho prvého kontaktu,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti SAD Prievidza Michal Danko, podľa ktorého sa vyššieho komfortu dočkajú aj vodiči SAD, pre ktorých bude v budove zriadená nocľaháreň.

Súčasná autobusová stanica je súkromnou budovou, v ktorej väčšiu časť zaberajú obchody a rôzne prevádzky. SAD Prievidza v nej má prenajatú len jednu miestnosť, ktorá slúži ako kontaktné miesto.  Zámer, vybudovať novú autobusovú stanicu v Partizánskom, preto víta i primátor mesta Jozef Božik: „Nová autobusová stanica, ktorej výstavba by sa mala začať na prelome rokov 2013 a 2014, je výsledkom spoločných rokovaní medzi mestom a SAD Prievidza. Cestujúca verejnosť veľmi dobre vie, že doterajšia situácia pri čakaní na autobusový spoj, najmä v prípade nepriaznivého počasia, bola veľmi problematická. Som preto presvedčený, že ocení komfort a bezpečnosť, ktoré im nová autobusová stanica prinesie“.

Odhad investície na novú stanicu, ktorú bude financovať spoločnosť SAD Prievidza, predstavuje 290-tisíc eur. Ako však spresnil Danko, ide o veľmi hrubý odhad, ktorý sa ujasní až po uskutočnení verejnej obchodnej súťaže. „Jediným vkladom mesta pri tomto projekte bolo poskytnutie, resp. prenájom priestoru. Celá výstavba bude hradená z privátnych prostriedkov spoločnosti SAD,“ dodal primátor.

Výstavba novej budovy autobusovej stanice je len prvou etapou investície SAD Prievidza v Partizánskom. V druhej etape počíta investor s úpravou okolia budovy a autobusových nástupíšť.

Vizualizácie: SAD Prievidza, a.s.

Môže sa Vám ešte páčiť...