Partizánske bude budúci rok hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo v utorok 6. novembra 2018 na svojom zasadnutí návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021. Samospráva bude hospodáriť v budúcom roku s mierne prebytkovým rozpočtom. Celkové príjmy sú naplánované vo výške takmer 16,7 milióna eur, čo je približne o 17-tisíc eur viac ako celkové výdavky.

Mesto ráta s vyšším príjmom dane z príjmov fyzických osôb. Rozpočet tiež zohľadňuje nárast mzdových taríf vo verejnej správe, mzdové navýšenie pre zamestnancov školských jedální a pracovníkov s minimálnou mzdou. Zapracované je tam aj zvýšenie minimálnej mzdy a zákonné navýšenie platov zamestnancov v školstve. Predbežne sú v rozpočte zahrnuté investície vo výške viac ako 820-tisíc eur. „Súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 sú investície, ktoré boli naplánované v tomto roku, ale nestihli sme ich uskutočniť a budú sa realizovať v roku 2019,“ predostrel primátor Jozef Božik. Mesto ma v pláne investovať do rekonštrukcie obojstranných chodníkov vo Veľkých Bieliciach a Návojovciach popri ceste II/579. „Ako príklad môžem uviesť aj pumptrackový areál, ktorý bol pôvodne plánovaný v tomto kalendárnom roku, ale je pripravený pre budúci rok. To znamená, to financovanie, ktoré bolo pripravené v tomto kalendárnom roku, sa iba presúva do budúceho,“ priblížil. V rozpočte sa počíta aj s realizáciou parkovísk ako prípravy na regulované státie, s obnovou hokejovej infraštruktúry, či s rekonštrukciou verejného osvetlenia na Hrnčírikovej ulici.

Mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní odobrili aj návrh zmeny rozpočtu na rok 2018. V rámci nej bola schválená dotácia vo výške 15-tisíc eur na prefinancovanie časti nákladov novej cirkevnej materskej školy, ktorá otvorila svoje brány 1. septembra tohto roku. „Tým, že mestské zastupiteľstvo jednomyseľne odsúhlasilo vznik cirkevnej materskej školy, tak došlo aj k tomu, že predsedovia poslaneckých klubov a všetci poslanci takmer jednomyseľne schválili aj dotáciu vo výške 15-tisíc eur, ktorou pomôžeme cirkevnej materskej škole preklenúť toto prvé štvormesačné obdobie,“ uviedol primátor. Od januára sa totiž škola dostane do systému financovania cez podielové dane.

Ďalšia dôležitá zmena v rozpočte súvisela s úsporou v prípade rekonštrukcie strechy na mestskej knižnici a múzeu. Tieto prostriedky vo výške viac ako 28-tisíc eur budú vrátené späť do rezervného fondu. O ich použití rozhodne nové zastupiteľstvo. Technické služby mesta požiadali o navýšenie dotácie na údržbu zelene a na opravy verejného osvetlenia. „Tým, že máme zastaralé verejné osvetlenie a máme v meste Partizánske, žiaľ, aj vandalov, ktorí nám poškodzujú verejné osvetlenie, bolo potrebné navŕšiť túto dotáciu, ktorá smeruje do Technických služieb mesta o 12-tisíc eur. Pokiaľ ide o zeleň, tak ide až o 45-tisíc eur, a to aj preto, lebo starostlivosť o zeleň si vyžaduje viac a viac finančných prostriedkov,“ vysvetlil primátor.

Pre Základnú školu vo Veľkých Bieliciach bude poskytnutá suma 4500 eur na kamerový systém. Základná umelecká škola požiadala o navýšenie rozpočtu o 8-tisíc eur na odmeny a odvody pre zamestnancov pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...