Partizánske a Valašské Meziříčí zavŕšili tretí spoločný projekt

Partnerské mestá Partizánske a Valašské Meziříčí spojil v rámci cezhraničnej spolupráce ďalší projekt. Jeho výsledkom je výstava Na hranici templárskeho sveta, ktorú slávnostne otvorili v stredu 13. mája 2015 v Mestskom múzeu v Partizánskom.  

Partizánske a české mesto Valašské Meziříčí odštartovali vzájomnú spoluprácu v roku 2011, ktorú o tri roky neskôr spečatili podpísaním dohody o partnerstve oboch miest. Doposiaľ spoločne zrealizovali tri projekty, súčasťou ktorých bolo viacero zaujímavých aktivít. „Už dnes sme s pánom primátorom naplánovali nové spoločné projekty, na ktoré sa veľmi teším a verím, že naša spolupráca bude v ďalších rokoch napredovať,“ povedala pri slávnostnom otvorení výstavy 2. místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková. Na jej slová nadviazal aj primátor Jozef Božik: „Som veľmi rád, že som i po výmene vedenia v našom partnerskom meste našiel priateľov, ktorí majú úprimný záujem pokračovať v začatej spolupráci. Okrem tzv. mäkkých projektov je našou spoločnou ambíciou pokúsiť sa ísť aj do väčších, investičných projektov, zameraných na infraštruktúru“.

Výstava Na hranici templárskeho sveta, realizovaná v rámci Fondu mikroprojektov, prezentuje históriu pôsobenia Rádu templárskych rytierov v česko-slovenskom pohraničí. „Jadrom výstavy je jedinečný súbor temlárskych listín vo forme faximílií, pochádzajúcich z Národného archívu v Prahe,“ uviedol  Petr Zajíc, referent pamiatkovej starostlivosti MsÚ Valašské Meziříčí. Verejnosť si môže výstavu pozrieť do 22. júna.

Môže sa Vám ešte páčiť...