Partizánske a Valašské Meziříčí spojil cezhraničný mikroprojekt

 

Partizánske a Valašské Meziříčí realizujú v rámci cezhraničnej spolupráce spoločný mikroprojekt zameraný na rozvoj turizmu v oboch mestách. Jednou z jeho aktivít je aj výstava fotografií Krajinami Valašska, ktorú vo štvrtok 19. apríla 2012 slávnostne otvorili v priestoroch Mestskej knižnice v Partizánskom. 

Výstavu fotografií Krajinami Valašska otvoril primátor mesta Jozef Božik spolu so starostom Valašského Meziříčí Jiří Častečkom. “Som rád, že tu dnes môžeme stáť pri výstave, ktorá je súčasťou cezhraničného mikroprojektu, ktorý vznikol na báze vzájomnej spolupráce Partizánskeho a Valašského Meziříčí. Naše mesto sa touto aktivitou vydalo na neľahkú cestu hľadania partnera a partnerstiev, ktoré môžu v kontexte Európskej únie  a medzinárodnej spolupráce, znamenať kvalitatívny posun, pokiaľ ide o výmenu skúsenosti a realizáciu spoločných projektov,“ zdôraznil primátor Jozef Božik  v príhovore, v ktorom priblížil aj prínos cezhraničnej spolupráce Partizánskeho s českým mestom Valašské Meziříčí. Tým je cezhraničný mikroprojekt, spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a Regiónom Bílé Karpaty. V prípade mesta Valašské Meziříčí budú tieto finančné prostriedky, vo výške takmer milión českých korún,  použité v areáli zámockého parku Kinských na obnovu altánku, ktorý postavil Dušan Jurkovič, dvorný architekt M. R. Štefánika.  Partizánske za získané finančné prostriedky vo výške viac ako 30 tisíc eur vybuduje štyri tzv. touch pointy – dotykové body s pripojením na internet, ktoré obyvateľom a návštevníkom mesta poskytnú informácie o aktivitách v Partizánskom, ako aj o partnerskom meste Valašské Meziříčí. Dva z nich budú nainštalované v centre mesta, jeden na sídlisku Luhy a jeden na sídlisku Šípok. Sprievodnou aktivitou mikroprojektu je okrem výstavy fotografií, aj vydanie propagačných materiálov o Partizánskom a Valašskom Meziřičí v slovenskom aj českom jazyku.  „Valašské Meziříčí a Partizánske majú veľa spoločného a takisto je veľa aktivít, ktoré nás môžu spájať. S pánom primátorom sme sa dohodli, že naša spolupráca bude aj o vzájomných návštevách, či už našich kultúrnikov, športovcov či aktívnych seniorov na podujatiach a akciách v Partizánskom, ako aj Partizánčanov na akciách v našom meste,“ dodal starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka.

Výstava Krajinami Valašska pozostáva z dvoch častí: prezentácie umeleckých fotografií, zachytávajúcich históriu a súčasnosť Valašska a z fotodokumentácie činnosti Českého zväzu ochrancov prírody Valašské Meziřičí.

Môže sa Vám ešte páčiť...