Partizánska nemocnica má vynovené CT pracovisko

Nemocnica Svet zdravia v Partizánskom v stredu 25. júla 2018 slávnostne otvorila nové priestory CT pracoviska. Za posledné štyri mesiace uskutočnila viacero stavebných úprav a do nových priestorov investovala približne 120-tisíc eur. Na pracovisku zároveň pribudol aj moderný počítačový tomograf, ktorý spresní, urýchli a skvalitní diagnostiku.

Práve vďaka novému prístroju bude nemocnica schopná robiť aj náročnejšie vyšetrenia, za ktorými už pacienti nebudú musieť cestovať do iných miest. „Pred pár mesiacmi sme rekonštruovali röntgenové pracovisko, v ktorom pribudol aj nový RTG prístroj. Teraz sme pokračovali CT pracoviskom, do ktorého sme taktiež umiestnili moderný počítačový tomograf a zároveň uskutočnili ďalšie úpravy priestorov. Dnes sú už teda všetky naše diagnostické prístroje jednak plne digitalizované a zmodernizované a jednak skoncentrované, čo zvyšuje nielen komfort, ale najmä bezpečnosť pacienta,“ hovorí riaditeľ nemocnice Michal Orihel. Staré priestory nemocnice boli prebudované a vďaka stavebným úpravám vznikli moderné miestnosti pre CT pracovisko. Pribudla nová elektroinštalácia, rozvody, vzduchotechnika, antistatické podlahy či radiačná ochrana. Priestory sú zároveň dostatočne veľké, čo umožňuje komfortnejší pohyb pre pacientov na vozíku i pre personál. Náklady sa vyšplhali na 120-tisíc eur.

Dôležité zariadenie, ktorým je moderný počítačový tomograf SOMATOM Definition AS 64, do Partizánskeho priviezli z bratislavskej nemocnice s poliklinikou ProCare Medissimo. „S kvalitným CT prístrojom vieme spresniť a urýchliť diagnostiku a odhaliť tak závažné ochorenia v oveľa včasnejšom štádiu, čo môže zachraňovať životy. Moderné CT prístroje majú tiež významne nižšiu radiačnú záťaž na pacienta, čím sa zvyšuje ich bezpečnosť,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice. Oproti pôvodnému CT prístroju má ten nový desaťkrát viac detektorov a dokáže nielen urýchliť vyšetrenie, ale aj zobraziť jemné detaily vrátane vaskulárnych štruktúr. Diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb, ktoré v nemocnici doposiaľ uskutočňovali, chce preto vďaka novému prístroju pracovisko ešte rozšíriť. „Plánujeme jednak precizovať doterajšiu škálu vyšetrení, ale taktiež rozšíriť o ďalšie nové vyšetrenia, a to hlavne o angiografie extra a intrakraniálnych ciev, teda vyšetrenia, ktoré sú potrebné pri mozgových príhodách. To sme dosiaľ so starým prístrojom neboli schopní zabezpečiť v požadovanej kvalite alebo vôbec,“ priblížila primárka rádiodiagnostického oddelenia nemocnice Eva Matejovičová. Za náročnejšou CT diagnostikou museli pacienti v minulosti dochádzať do okolitých nemocníc, čo už teraz nebude potrebné.

CT prístroj partizánska nemocnica využíva na diagnostiku napríklad mozgu, krku, prínosových dutín, vnútorného ucha, chrbtice, hrudníka, pľúc, brucha, malej panvy, čriev, muskuloskeletálneho systému či na ozónoterapiu.

(TS Nemocnica Partizánske)

Môže sa Vám ešte páčiť...