Partizánčania privítali rok 2015 Novoročnou čašou vína

Prvým podujatím v novom kalendárnom roku, na ktoré primátor Jozef Božik pozval Partizánčanov v pondelok 5. januára 2015 do Domu kultúry v Partizánskom, bola tradičná Novoročná čaša vína. Úvodné slová patrili hostiteľovi, ktorý v krátkosti zhodnotil aktivity samosprávy za uplynulých dvanásť mesiacov a predstavil priority mesta na najbližšie obdobie. Svoj príhovor ukončil úprimnými novoročnými prianiami, ktoré vzápätí umocnili komorné skladby v podaní sláčikového kvarteta Mucha Quartet z Bratislavy. Slávnostné stretnutie vyvrcholilo spoločným novoročným prípitkom.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...