Partizánčania nevyužili možnosť verejne diskutovať o bezpečnostnej situácii v meste

V stredu 28. marca 2012 sa druhýkrát v tomto volebnom období z iniciatívy primátora mesta Jozefa Božika uskutočnilo v panoramatickom kine verejné zhromaždenie občanov k bezpečnostnej situácii v Partizánskom. Hoci na verejných stretnutiach s primátorom občania permanentne poukazovali na problémy s asociálmi, neprispôsobivými občanmi či  neplatičmi, príležitosť diskutovať o nich spoločne so zástupcami bezpečnostných zložiek, vedením mesta a kompetentnými pracovníkmi mestských organizácií využilo len približne 60 obyvateľov.

 

Primátor mesta v úvode stretnutia poukázal na prínos opatrení, ktoré samospráva prijala a uplatňuje v súvislosti so zlepšením bezpečnostnej situácie v meste. Patrí k nim činnosť komisie pre ochranu verejného poriadku, hliadky Nočných havranov, rómska občianska hliadka, zásada trikrát a dosť, ale tiež deložovanie 113 domácností a uzatváranie bytov po neprispôsobivých spoluobčanoch a neplatičoch. „Môžem skonštatovať, že za posledné obdobie sa zlepšila spolupráca štátnej a mestskej polície, ale aj spolupráca občanov pri objasňovaní trestnej činnosti v meste. Štátny policajti sa takisto zúčastňujú zasadnutí výborov mestských častí a na Šípku pribudlo detašované pracovisko mestskej polície. Monitorovanie námestia a ulíc zlepší umiestnenie ďalších stacionárnych a mobilných kamier. Čo je najpodstatnejšie, začali sme  rozvíjať nepretržitý otvorený dialóg o bezpečnostnej situácii v meste a účinnosti opatrení voči neprispôsobivým a nedisciplinovaných občanom i asociálom,“ zdôraznil primátor. Ako ďalej povedal, k posilneniu bezpečnosti by mala prispieť aj činnosť nedávno založenej Bezpečnostnej rady mesta Partizánske, ktorej členovia z radov bezpečnostných zložiek a mestského úradu, budú na pravidelných stretnutiach vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a prijímať ďalšie opatrenia. Pravidelne sa tiež bude  vyhodnocovať, koľko pokút vybrali príslušníci mestskej polície od nedisciplinovaných spoluobčanov a psičkárov, ktorí si neplnia svoje povinnosti

O kontrolách a realizovaných opatreniach v najproblémovejších obytných blokoch mesta, na Nábrežnej ulici, ale tiež na Družstevnej č. 833, výškovej budove na Námestí SNP č. 215, na Veľkej okružnej č. 1029 a na Ulici R. Jašíka č. 160, informoval riaditeľ Správy majetku mesta  Pavol Dorman. Prítomných občanov ubezpečil, že kontroly v problémových blokoch budú pokračovať, podobne ako exekučné konania a súdne podania voči neprispôsobivým. V súčasnosti sa zmluvy s novými nájomníkmi bytov  uzatvárajú na dobu určitú a s trojmesačnou skúšobnou dobou. O prijatých opatreniach a ich výsledkoch hovoril aj náčelník mestskej polície Jozef Piterka. Okrem zriadenia rómskych občianskych hliadok, vďaka ktorým sa zlepšila čistota a spolunažívanie komunity na Nábrežnej ulici, spomenul aj prínos zriadenia chráneného pracoviska na mestskej polícii. Službu v ňom zabezpečujú štyria zdravotne postihnutí občania, ktorí počas celého dňa sledujú prostredníctvom monitorovacieho zariadenia dianie v uliciach mesta. S informáciami o zvýšení objasnenosti trestných činov v uplynulom období, práci príslušníkov poriadkovej a dopravnej polície a tiež o činnosti dvoch policajtov – špecialistov, vystúpil zástupca riaditeľa OR PZ SR v Partizánskom Peter Vančo. Spolu s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ SR Milanom Chuťkom  ubezpečili obyvateľov, že s každým podnetom a oznámením sa príslušníci polície zaoberajú, čo potvrdili  aj krátko po stretnutí. Činnosť dobrovoľnej hliadky Čiernych havranov priblížil prítomným predseda komisie pre ochranu verejného poriadku pri mestskom zastupiteľstve Miroslav Kohút. Ako povedal, pri kontrolách bolo zistené, že mnohí rodičia nevedia, kde a s kým sa v nočných hodinách  túlajú ich deti. Upozornil tiež na to, že v súčasnosti v centrálnej časti mesta miznú na cestách poklopy. V rámci diskusie občania ďakovali primátorovi a polícií za snahu zlepšiť bezpečnosť v meste a za prijaté opatrenia. Odzneli však aj sťažnosti, napr. na vyčíňanie asociálov v  v obytnom bloku na Družstevnej ulici č. 833, ktorému budú policajti na podnet občanov venovať zvýšenú pozornosť. Ako odznelo vo viacerých vystúpeniach, obyvatelia mesta by privítali vyšší počet policajtov poriadkovej a dopravnej polície v jednotlivých častiach mesta. „Nie všetci spoluobčania si vážia možnosť bývať v našom meste a využívať jeho vybavenosť. Niektorí obyvatelia nedodržiavajú základné zásady občianskeho spolunažívania a svojim konaním poškodzujú spoločný majetok, narúšajú medziľudské vzťahy a znepríjemňovať život spoluobčanov. Kto neplatí za nájomný byt, alebo sa správa nedisciplinovane a asociálne, musí byť sankciovaný,“ zdôraznil v závere verejného zhromaždenia primátor, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že prostredníctvom spoločných razantných opatrení a prísnejších všeobecne záväzných nariadení budú aj lepšie výsledky v oblasti bezpečnostnej situácie mesta.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...