Partizánske pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní aj poplatkov, reaguje tak na výpadok príjmov

Jednými z najdôležitejších tém posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom bolo hlasovanie o návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 a tiež o aktualizáciách všeobecných záväzných nariadení o poplatkoch za odpady a o miestnych daniach. Poplatky za komunálne odpady v roku...

Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Od začiatku roka vybudovala samospráva Partizánskeho v rámci mesta nové chodníky v dĺžke viac ako osemsto metrov a ďalších tisíc metrov bolo zrekonštruovaných. K tomuto sumáru sa už čoskoro pripočíta aj dĺžka novej pešej komunikácie na ulici Športovcov...

Do Partizánskeho prichádza nový investor

V priemyselnom parku v mestskej časti Malé Bielice vyrastie nový závod. Bude slúžiť na výrobu jednorazových chirurgických setov. Túto informáciu poskytlo vedenie mesta na brífingu, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 14. novembra 2019 v priestoroch...

Parkovanie v centre Partizánskeho bude spoplatnené

V centrálnej zóne mesta Partizánske sa už parkovať zadarmo nebude. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzenom území mesta schválili v utorok 22. októbra 2019 na svojom rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva...

Partizánske oslavovalo 81. narodeniny

Spievalo, tancovalo, gratulovalo i spomínalo sa na oslavách 81. narodenín mesta Partizánske, ktorými ožilo Námestie SNP prvú septembrovú sobotu. Pestrý kultúrny program, zábavné atrakcie, ale i ochutnávka narodeninovej torty či pivko zadarmo prilákali na párty...

Samospráva Partizánskeho ocenila dvanásť osobností

Oslavy výročia vzniku Partizánskeho, niekdajších Baťovian, boli aj tento rok späté s verejným poďakovaním a vyjadrením úcty ľudom, ktorí majú zásluhy na jeho rozvoji, zveľaďovaní, reprezentácii. Pri príležitosti 81. narodenín najmladšieho mesta 1. Československej republiky udelila...