OZNAM: Mesto vydalo sprievodcu zdravotníckymi službami

Milí spoluobčania,

v snahe uľahčiť a urýchliť Vám vyhľadávanie informácií ohľadom zdravotníckej pomoci a zdravotníckych zariadení v meste, sme sa rozhodli vydať príručnú publikáciu Pre zdravie – Sprievodca zdravotníckymi službami v meste Partizánske. Brožúrku, v ktorej sú uvedené všetky zdravotnícke zariadenia na území mesta spolu s aktuálnymi adresami a kontaktnými údajmi, si môžete bezplatne vyzdvihnúť od pondelka 30. júla 2012 na Mestskom úrade v Partizánskom, v kancelárii č. d. 23 na prízemí budovy. S úctou Jozef Božik, primátor mesta  

Môže sa Vám ešte páčiť...