Otvorený list generálnemu riaditeľovi Slovenskej správy ciest

Vážený pán generálny riaditeľ,

Mesto Partizánske a občania  mesta Vás žiadajú  o pomoc pri riešení katastrofálneho stavu povrchu cesty I/64 v intraviláne mesta Partizánske a zabezpečení úprav úseku vozovky podjazdu pod železničnou traťou v Malých Uherciach.

Od roku 2011 nám bola zo strany SSC IVSC Žilina avizovaná oprava povrchu vozovky na ceste I/64 od obce Chynorany až po čerpaciu stanicu OMV v intraviláne mesta Partizánske. Na území mesta však bol opravený len krátky úsek vozovky v mestskej časti Malé Bielice. Mesto Partizánske v decembri 2013 iniciovalo ohľadne zhodnotenia aktuálneho stavu vozovky na ceste 1/64 v intraviláne mesta stretnutie so zástupcami Okresného dopravného inšpektorátu a zamestnancami štátnej a regionálnej správy. Pozvaný bol aj zástupca SSC IVSC Žilina, ktorý sa však stretnutia nezúčastnil. Všetci zúčastnení zástupcovia  sa na stretnutí zhodli na potrebe akútnej opravy dezolátneho stavu vozovky, nakoľko sa situácia môže ešte rapídne zhoršiť po zimnej sezóne. 

Okrem stavu vozovky na ceste 1/64 má mesto záujem vyriešiť i dlhodobý problém, ktorý sa týka zvýšenia svetlej výšky podjazdu pod železničnou traťou v obci Malé Uherce a s tým súvisiaceho odvodnenia vozovky. Nakoľko pri dažďoch je úsek pod podjazdom zaplavený približne 15 až 20 cm vrstvou vody, čo zapríčinilo už viacero dopravných nehôd, na jeseň roku v 2012 sa uskutočnilo k riešeniu tohto stavu stretnutie vedenia mesta Partizánske, starostu obce Malé Uherce a zástupcu SSC IVSC Žilina p. Choluja. Jeho výsledkom bol prísľub zo strany zástupcu Vašej spoločnosti, že potrebné úpravy sa budú realizovať v roku 2013.  

Vážený pán generálny riaditeľ, v mene občanov mesta Partizánske Vás žiadam o zabezpečenie realizácie už viackrát avizovanej opravy povrchu vozovky na ceste  I/64, ktorá je jednou z hlavných a najvyťaženejších spojníc Hornej Nitry, ako aj realizácie prisľúbených úprav vozovky podjazdu pod železničnou traťou v Malých Uherciach. Veríme, že neostane len pri prísľuboch SSC IVSC Žilina a vzhľadom na akútnosť týchto problémov bude ich riešenie zrealizované v najkratšom čase.

           

S úctou

                                                                         doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

                                                                                       primátor

Môže sa Vám ešte páčiť...