Oslavy Medzinárodného dňa žien s Jozefom Božikom

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť…

Marec je nielen mesiacom knihy. Je to zároveň aj mesiac, v ktorom si ôsmy deň pripomíname ako Medzinárodný deň žien. Ľudia tento sviatok vnímajú rôzne. Jedni tento sviatok považujú za pozostatok bývalého režimu a úspešne ho bojkotujú a tí druhí ho oslavujú, pretože Deň matiek ani zďaleka nezahŕňa všetky ženy, pretože nie každá žena môže byť matkou. Pravdou ale je, že z nášho kalendára celkom nevymizol a každej žene dobre padne, keď si na ňu v tento deň niekto spomenie, prejaví trochu rešpektu a úcty.

A kedy tento milý sviatok vlastne vznikol? Medzinárodný deň žien ustanovila II. medzinárodná konferencia žien v roku 1910 v Kodani.  Konferencia  určila, aby  sa 8. marec každoročne oslavoval ako deň boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie, za medzinárodnú solidaritu, proti militarizmu a vojne. Dátum zvolila na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien z krajčírskych a textilných dielní v New Yorku 8. marca 1857 proti krutému vykorisťovaniu a diskriminácii. V ČSR sa prvý sviatok MDŽ konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938 a po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

V Partizánskom si Medzinárodný deň žien každoročne pripomína ĽS – HZDS, pretože podľa jej predstaviteľov – PaedDr. Jozefa Božika, PhD a PhDr. Michala  Valacha ženy vnášajú do nášho života i do spoločnosti hodnoty ako mier, kultúru, krásu a  eleganciu. A keďže ženy podľa nich majú pozitívny prínos v rozličných sférach hospodárskeho, verejného, kultúrneho  aj  politického života a zároveň ochraňujú rodinu, sú milujúce matky a manželky, dovolili si pre všetky ženy mesta Partizánske i blízkeho okolia zorganizovať kultúrne podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.marca v Panoramatickom kine v Partizánskom. Na začiatku tohto kultúrneho podujatia mali obaja predstavitelia ĽS – HZDS príhovor, v ktorom sa poďakovali všetkým ženám za ich obetavosť a úsilie, ktoré vynakladajú v bežnom živote a následne na to odovzdali slovo i priestor talentovaným žiakom Základnej umeleckej školy v Partizánskom, ktorí si pre nás pripravili bohatý kultúrny program. Ten sa niesol v rytme tanečnej skupiny Ladies Area a hudobných vystúpení speváčok a spevákov zo Základnej umeleckej školy v Partizánskom, ktorí rozospievali cele hľadisko. Na záver tohto milého podujatia pán Božik a pán Valach opäť poďakovali všetkým príslušníčkam nežného pohlavia za to, aké sú krásne, dobré, starostlivé a úžasné, odmenili každú ženu milou pozornosťou a prísľúbili, že sa takto všetci spolu stretneme opäť o rok.

Môže sa Vám ešte páčiť...