Oslavy Dňa učiteľov sprevádzalo slávnostne oceňovanie pracovníkov škôl

V stredu 28. marca 2018 bolo Mestské 3D kino v Partizánskom zaplnené takmer do posledného miesta. Dôvodom nebolo premietanie filmového trháku, ale oslava Dňa učiteľov, spojená s odovzdávaním ocenení zamestnancom škôl a školských zariadení v Partizánskom.

Ocenenie si prevzali štrnásti zamestnanci škôl a školských zariadení z rúk primátora mesta Jozefa Božika, viceprimátora Vladimíra Karáska a vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Pavla Horňana. Návrhy vzišli od riaditeľov škôl a školských zariadení so súhlasom zriaďovateľa, teda mesta Partizánske. Mesto ocenilo nielen pedagógov tých škôl, ktoré má pod svojím patronátom, ale aj tých, za ktoré zodpovedá Trenčiansky samosprávny kraj. „Po druhý raz sme privítali aj zástupcov stredných škôl a dokonca pedagógov stredných škôl, hoci nie sú v pôsobnosti mesta Partizánske. Mojou snahou je, aby celé školstvo, či už ide o materské školy, základné, ale aj stredné školy, boli jedným tímom, ktorý spolu ťahá za pomyselný povraz s cieľom, aby absolventi jednotlivých škôl boli čo najviac úspešní v ďalšom živote,“ uviedol primátor. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený kultúrny program. Okrem členov Základnej umeleckej školy v Partizánskom ňom vystúpil aj operný spevák Jaroslav Dvorský.

Ocenení zamestnanci škôl a školských zariadení:

Ľubica Blahová, ZUŠ Partizánske

Alica Belianská, MŠ na Malinovského ulici

Mária Kolláriková, MŠ na Obuvníckej ulici

Janka Marková, MŠ na Makarenkovej ulici

Mária Solíková, MŠ na Malej okružnej

Erika Hullmanová, MŠ na Topoľovej

Petra Poništiaková, ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej (MŠ)

Dagmar Pučeková, ZŠ Rudolfa Jašíka

Alica Országhová, ZŠ Radovana Kaufmana (ŠKD)

Viola Čulagová, ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej (ZŠ)

Martina Boratková, ZŠ na Malinovského ulici

Zuzana Valachová, ZŠ Športovcov

Oľga Franeková, Gymnázium Partizánske

Jana Hamarová, Stredná odborná škola Partizánske

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...