Okresná školská konferencia ponúkla učiteľom inovatívne spôsoby výučby

Informovať učiteľov, zjednodušiť im prípravu na vyučovanie, a najmä povzbudiť ich do práce. To bolo hlavným cieľom Okresnej školskej konferencie, ktorá sa konala v utorok 29. októbra 2013 v Panoramatickom 3D kine Partizánske už po tretí raz.

Aj napriek tomu, že sa mnohí učitelia neustále snažia zlepšovať proces vzdelávania, v spoločnosti sa o nich často hovorí negatívne. Oči pred nelichotivou situáciou v školstve by sme si zakrývať nemali, no treba sa pozrieť aj na tú druhú stranu. Nevyhovujúce podmienky, ale aj zaužívané pracovné postupy, často vyúsťujú do nekvalitnej edukácie. Jednoducho povedané, žiaci z toho vyučovania veľa nemajú a sú nútení učiť sa takzvaným encyklopedickým memorovaním. V živote potom zisťujú, že najpotrebnejšie sú im praktické znalosti. Samozrejme, teória je základ, ktorú učia práve v školách. Spôsobmi vyučovacieho procesu sa zaoberali viacerí pozvaní hostia – snáď najzaujímavejšiu pomôcku predstavili Miloš Bélik a Ján Machaj z Centra moderných vzdelávacích technológií EDULAB. Ide o online nástroj TUUL, ktorý je výborným pomocníkom pre učiteľov a študenti ho považujú za atraktívny. „TUUL slúži na to, aby si učitelia mohli svoje digitálne materiály dať na jedno miesto, či už ide o onlinové zdroje, prezentácie, dokumenty a podobne. Tie môžu potom naraz odprezentovať z jedného virtuálneho prostredia. Takisto nájdu na webstránke www.tuul.sk podklady, ktorými sa môžu inšpirovať a použiť ich vo vlastnej výučbe,“ vysvetlil Machaj.

Pozvanie moderovať panelovú diskusiu prijala známa herečka, scenáristka a moderátorka RTVS Petra Vančíková-Kolevská. V posledných rokoch sa venuje téme školstva a do Partizánskeho prišla s optimizmom. Svojimi otázkami nasmerovala diskusiu na hlavné problémy, s ktorými sa pedagógovia i študenti denne stretávajú. „Bola som veľmi poctená, že si organizátori konferencie všimli moju prácu, preto som pozvanie veľmi rada prijala, takže dúfam, že nesklamem,“ vyznala sa moderátorka. Okrem monitorov či maturitných skúšok sa dotkli aj vzťahu samotných žiakov ku škole.

Generácie sa menia a vyžadujú si čoraz modernejšie prístupy vo vzdelávaní. To však môže učiteľom skomplikovať ich zaužívanú prácu. Okresná školská konferencia ich preto mala povzbudiť najmä v tom, aby sa nebáli zmien, ktoré je v školstve potrebné urobiť čo najskôr.

(Tempo), foto: MTP

Môže sa Vám ešte páčiť...