Odkaz československej vzájomnosti je pre samosprávu Partizánskeho motiváciou

Partizánske si ako najmladšie mesto 1. Československej republiky (1. ČSR) pravidelne pripomína 28. október 1918, deň vzniku prvého spoločného štátu dvoch bratských národov. Odkaz československej vzájomnosti, ako jeden z dôležitých pilierov budovania hodnotovej a záujmovej samosprávy, rezonoval aj na oslavách 101. výročia tejto pamätnej udalosti, ktoré sa konali vo štvrtok 24. októbra 2019 v Mestskom panoramatickom 3D kine.

Deň vzniku 1. ČSR je pre mnohých len sviatkom bez hlbšieho významu. Podľa primátora mesta Jozefa Božika je to však jeden z najdôležitejším míľnikov v novodobých dejinách slovenského národa, ktorý odštartoval ďalšie pozitívne procesy. „Tie viedli nielen k definovaniu samostatnej slovenskej štátnosti a neskôr k vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale československá vzájomnosť vytvorila aj priestor na to, aby sa zrodilo mesto Baťovany, a to na báze úzkej spolupráce Čechov, Moravanov a Slovákov. A ak sa v Partizánskom snažíme o vytvorenie hodnotovej samosprávy, ukotvenej aj v prostredí československej vzájomnosti, je potrebné, aby občania mesta tento proces poznali, pripomínali si ho a zároveň si ctili a rozvíjali dobré česko-slovenské vzťahy,“ uviedol vo svojom príhovore primátor.

Úspešným príkladom utužovania a rozvíjania vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi sú aj aktivity Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti, založenej v Partizánskom v roku 2015. Tou najnovšou je vydanie unikátnych edukačných listov v slovenskom a českom jazyku s názvom Poznávajme sa navzájom/Poznávejme sa nevzájem, ktoré primátor predstavil verejnosti na oslavách. Sú určené pre českých a slovenských pedagógov pri výučbe zemepisu a dejepisu s akcentom kladeným na vzájomné poznanie dejín, súčasnosti a zemepisných informácií. „Práve vďaka takýmto projektom dokážeme, či už po línii československej vzájomnosti alebo aj po línii odkazu firmy Baťa, spájať ľudí, samosprávy a národy,“ zdôraznil Božik.

Jednou z ciest ako upriamiť pozornosť na blízkosť dvoch bratských národov je aj poézia. Dôkazom je spoločná československá knižka českej poetky Ewy Kubáňovej a slovenského maliara a výtvarník Jozefa Jelenáka. Obaja autori ju pokrstili počas slávnostného popoludnia odtlačkom svojej ruky. „Keď som začala písať knižku Stretnutie v úžase – Střetnutí v úžasu, môj prvý nápad bol taký, že zmažem hranice, že hranice nebudú existovať. A nakoľko nás spája spoločné priateľstvo so spoluautorom Jozefom Jelenákom, tak nápad bol taký, že urobíme knihu československú. Je to kniha o láske, o živote, kráse umenia a obsahuje naše básne a ilustrácie Jozefa Jelenáka, výtvarníka a osobnosti mesta Partizánske,“ povedala o diele poetka.

Súčasťou programu bola aj prednáška historika a pedagóga Vladimíra Marka o málo známom konflikte označovanom ako Malá vojna v roku 1919, ktorému novovzniknutá ČSR čelila len krátko po vyhlásení jej nezávislosti.

Záver osláv patril koncertu pedagógov Základnej umeleckej školy v Partizánskom, na ktorom zaznelo niekoľko klenotov od popredných slovenských i českých skladateľov.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...