Odbornosť lekárov zvyšuje nemocnica aj prostredníctvom seminárov

Ochorenia mozgu, lebkovomozgové úrazy a degeneratívne ochorenia chrbtice boli témami odborného seminára pre neurológov, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 6. júna 2013 v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom. Odborným garantom seminára, zameraného na zvýšenie odbornosti v neurochirurgii, bol prednosta Neurochirurgickej kliniky FN v Nitre Kamil Koleják.

Neurochirurgia sa zaoberá komplexnou diagnostikou a chirurgickým liečením ochorení nervovej sústavy vrátane lebky a chrbtice ako aj iných ochorení, ktoré možno ovplyvniť chirurgickým výkonom. Poranenia lebky a mozgu, ktoré môžu mať za následok smrť alebo ťažké trvalé poškodenie človeka, predstavujú v súčasnosti významný problém vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu početnosť, medicínsku náročnosť i spoločensko-ekonomické dôsledky. „Seminár poskytuje priestor na výmenu odborných a praktických skúseností,“ uviedol námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť NsP Partizánske Gabriel Krbúšik. Na význam organizovania seminárov, ktoré prispievajú ku zvýšeniu odbornosti lekárov, poukázal v krátkom príhovore aj primátor mesta Jozef Božik.

Seminár bol organizovaný v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Spolkom lekárov Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Slovenskou lekárskou komorou.

Môže sa Vám ešte páčiť...