Odborníci si vymenili skúsenosti na konferencii o profesionálnej rodine

 

Najmä na výmenu skúseností k problematike profesionálnej rodiny z pohľadu právnych a bio-psycho-sociálnych aspektov umiestňovania detí do profesionálnej rodiny bola zameraná konferencia, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 24. februára 2011 v kinosále Panoramatického kina v Partizánskom.

Záštitu nad konferenciou prevzali rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Vladimír Krčméry, rektor Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe Luboš Chaloupka a primátor mesta Partizánske Jozef Božik. Na konferencii sa okrem odborníkov zúčastnili aj študenti z vysokých škôl zdravotníckeho a sociálneho zamerania. „V súčasnosti sa aj v detašovanom pracovisku vysokej školy v našom meste pripravujú študenti, ktorí  prispejú ku skvalitneniu poskytovanej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, a to nielen starostlivosťou o starších  a zdravotne postihnutých spoluobčanov v mieste ich bydliska, ale tiež v nemocniciach a špecializovaných zariadeniach v rámci Slovenska,“  v príhovore k účastníkom konferencie primátor Jozef Božik.

 Spoluorganizátormi konferencie boli pedagógovia a pracovníci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska  sv. Cyrila a sv. Metoda Partizánske, Detský domov rodinného typu Nové Mesto nad Váhom, Detské mestečko Trenčín – Zlatovce a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...