Ocenení učitelia si prevzali plaketu Komenského

Dátum 28. marec, kedy si pripomíname narodenie učiteľa národov Jána Amosa Komenského,  je spätý s oslavou učiteľského povolania. Na poďakovanie tým, ktorí trpezlivo a obetavo vzdelávajú a vychovávajú našu mladú generáciu, nezabudla v tento deň ani samospráva mesta. Počas slávnostného programu pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Partizánskom, tradične udelila ocenenia pedagógom základných a materských škôl z mesta i okresu Partizánske. 

Všetkým pedagógom adresoval primátor Jozef Božik v úvodnom príhovore slová vďaky za náročnú, obetavú a záslužnú prácu  v oblasti výchovy a vzdelávania na pôde meste i celého okresu. Spolu s vedúcim spoločného školského úradu Pavlom Horňanom odovzdal za potlesku zástupcov mesta, starostov obcí a zamestnancov škôl z celého okresu, kvet a Plaketu J. A. Komenského 21 učiteľom materských a základných škôl. Ďakovaným listom ocenilo mesto za osobný prínos v rozvoji a napredovaní školstva v meste všetkých riaditeľov materských a základných škôl, ZUŠ a CVČ v Partizánskom. Slávnostné podujatie vyvrcholilo koncertom pod názvom Deti mestu, ktorý pripravili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Partizánskom pod taktovkou jej riaditeľky Renáty Andrejovej.

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkov vyjadril primátor osobné poďakovanie  aj na stretnutiach so zamestnancami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske, ktoré v priebehu marca absolvoval už tretí rok.

Učitelia ocenení Plaketou J. A. Komenského 2014:

Kamil Cisár, ZŠ R. Kaufmana

Juraj Guniš, ZŠ s MŠ Veľká okružná

Drahomíra Hrkotáčová, ZŠ R. Jašíka

Mária Hronkovičová, ZŠ Športovcov

Anna Sochorová, ZŠ Malinovského ul.

Vilma Švercelová, ZŠ R. Kaufmana

Ivan Országh,  ZUŠ Partizánske

Dana Buláková, ZŠ s MŠ Veľká okružná

Zuzana Beniaková, MŠ Topoľová ul.

Ľudmila Boďová, MŠ Obuvnícka ul.

Magdaléna Holzapfelová, MŠ Makarenkova ul.

Soňa Melišková, MŠ Malinovského ul.

Eva Michalíková, MŠ Malinovského ul.

Alena Slašťanová, MŠ Malá okružná

Miriam Bezáková, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany

Terézia Magdolenová, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany

Adriana Krajčovičová, ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Darina Kurilová, ZŠ s MŠ Skačany

Zuzana Šútorová, ZŠ s MŠ Skačany

Eva Vanková, MŠ Malé Uherce

Valéria Gergelová, ZŠ Brodzany

Môže sa Vám ešte páčiť...