Obyvateľov Šípku trápi nedostatok parkovacích miest aj nečistota v uliciach

Celkovo 37 podnetov adresovali obyvatelia Šípku primátorovi Jozefovi Božikovi počas verejného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 28. februára 2011 v jedálni ZŠ Malinovského.

V úvode stretnutia predstavil primátor pripravované investičné zámery mesta na Šípku, ktoré plánuje samospráva realizovať najneskôr do konca tohto roka. Medzi nimi je zriadenie detašovaného pracoviska mestskej polície s chránenou dielňou pre telesne postihnutých a detašovaného pracoviska centra voľného času v budove ZŠ Malinovského, zriadenie spoločenského strediska v budove OV 3000 a vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku. Ambíciou mesta je tiež vytvoriť prekážkovú dráhu na Šípku, ktorú by malo spravovať občianske združenie zriadené z iniciatívy členov ICM Partizánske a mládežníckeho parlamentu. „Pri týchto investičných akciách nesmieme opomenúť ani prebiehajúcu výstavbu teplovodných rozvodov na sídlisku, ktorá si vyžiada celkovú investíciu 4 milióny eur,“ zdôraznil primátor.

Zo strany občanov odzneli vo voľnej diskusii viaceré podnety na úpravu grafikonu mestskej hromadnej dopravy, vytvorenie nových parkovacích miest a garáži, pravidelné a častejšie kosenie zelených plôch a orezanie drevín na hrádzi či vyčistenie ulíc od zimného posypu. Obyvatelia Šípku okrem iného upozornili aj na znečistené priestranstvá od psích exkrementov a potrebu riešenia týchto priestupkov novým všeobecne záväzným nariadením. Občanov zaujímali aj noví investori v meste, ktorí by ponúkli Partizánčanom nové pracovné príležitosti. „Veľmi dobre si s poslancami mesta uvedomujeme, že na Šípku žije štvrtina všetkých Partizánčanov. Šípok je veľmi dôležitá časť mesta, ale skutočne nie je v našich silách vo všetkom vám vyhovieť. Môžem vám však sľúbiť, že sa budeme dôkladne zaoberať všetkými podnetmi. A ako naše snaženie dopadlo, o tom vás oboznámim na ďalšom spoločnom stretnutí, ktoré bude na Šípku zhruba o tri mesiace,“ dodal v závere primátor.

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...