Obyvateľov Luhov I hnevajú neporiadni psíčkari

 

Tretie verejné stretnutie  s primátorom Jozefom Božikom si v pondelok 7. novembra 2011 nenechalo ujsť viac ako päťdesiat obyvateľov mestskej časti Luhy I. V jedálni ZŠ  sa najviac diskutovalo o neporiadnych psíčkaroch a nedostatku parkovacích miest.    

Úvodná polhodinka stretnutia už tradične patrila informáciám o dôležitých zmenách a udalostiach v meste za posledné tri mesiace. Okrem aktualít, týkajúcich sa fungovania nemocnice s poliklinikou po vstupe nového investora či finišujúcich prác na rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny, priblížil primátor občanom aj zložitú finančnú situáciu mesta, ktorá je rovnako ako v iných mestách, ovplyvnená ekonomickou krízou v celej Európe.  „Mestské zastupiteľstvo bude na svojom najbližšom zasadnutí rozhodovať o tom, či si mesto zoberie úver, v akej výške a na čo budú tieto prostriedky použité. Ale ani prostriedky z úveru, ktorý si plánujeme zobrať vo výške cca 3 mil. eur, nám nebudú postačovať na to, aby sme mohli vyhovieť všetkým požiadavkám a potrebám občanov,“ zdôraznil primátor. 

Rovnako ako aj v ostatných mestských častiach, nemohli byť kvôli obmedzenému mestskému rozpočtu splnené ani niektoré požiadavky obyvateľov mestskej časti Luhy I z predchádzajúceho stretnutia.  Hoci projekty na požadované rozšírenie parkovacích plôch pri výškových bytovkách č. 927, 931 a bytovke č. 828 boli vypracované, peniaze na ich vybudovanie v súčasnosti mesto nemá a ich realizácia bude závisieť od schválenia rozpočtu na budúci rok. Nové parkovacie plochy však pribudli na betónovej ploche za Samou, kde bolo na podnet občanov vyznačených vodorovným dopravným značením šesťdesiat parkovacích miest. Veľkým problémom, na margo ktorého odzneli na predchádzajúcom stretnutí viaceré pripomienky a podnety, sú aj naďalej znečistené verejné priestranstvá od psích exkrementov. Ako sa však povedali aj viacerí občania v diskusii, zvýšené kontroly mestskej polície, osadenie odpadových košov na psie exkrementy či oplotenie priestorov určených na voľný výbeh psov, tento problém dostatočne neriešia. Podľa občanov by mali prvom rade prebrať na seba zodpovednosť samotní psíčkari a svoju úlohu by podľa nich pritom mohlo zohrať aj zvýšenie sankcií pre psíčkarov, ktorí neupracú exkrementy po psoch, ale aj vyššie poplatky za psa. V rámci diskusie občania opäť pripomienkovali opakovaný neporiadok pri kontajneroch pred bytovkami, kde pravidelne končí starý nábytok a nepotrebný odpad z domácnosti. „Skúšali sme už viacero spôsobov zberu odpadu, aby to mali občania jednoduchšie. Či to už boli zberné miesta, kontajnerový zber a v neposlednom rade otvorenie zberného dvora na Šípku. Stále sa však nájdu občania, ktorí odpad vyhodia pri kontajner pred bytovku,“ povedal primátor, podľa ktorého sa zrejme v budúcom roku aj tento problém odzrkadlí  na zvýšení poplatku za komunálny odpad.

V rámci diskusie zazneli okrem iného aj návrhy obyvateľov na osadenie spomaľovača na Nádražnej ulici pred základnou školou, po ktorej jazdia mnohí vodiči neprimeranou rýchlosťou. V snahe zvýšenia bezpečnosti chodcov bude  preto mesto apelovať na štátnu políciu, aby na Nádražnej, ale aj ďalších uliciach v intraviláne mesta, pravidelne a častejšie monitorovala rýchlosť jazdy. Na podnet občanov budú tiež vyrúbané topole pri areáli základnej školy a osadená dopravná značka zákaz státia pred obytným blokom č. 873. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...