Obyvatelia Šípku oceňujú pribúdajúce parkovacie plochy na sídlisku

Jesenné kolo verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi pokračovalo v stredu 15. októbra 2014 diskusiou s obyvateľmi Šípku. Úlohou samosprávnych orgánov  bolo aj v tejto mestskej časti vyriešiť najpálčivejšie problémy. V prípade najväčšieho sídliska v meste bolo najakútnejšie vytvárať nové parkovacie plochy.

K doteraz vybudovaným novým parkovacím miestam, ktorých počet za ostatné štyri roky vzrástol na území celého mesta o 400, pribudne už čoskoro aj ďalších 31 parkovacích plôch popri ceste smerom na Horskú ulicu. Primátor vo svojej úvodnej rekapitulácii pripomenul aj ďalšie dôležité investičné akcie na Šípku  – rekonštrukciu Malinovského ulice s vytvorením nových parkovacích miest, rozšírenie kapacity cintorína a urnového hája a v neposlednom rade rekonštrukciu hlavného pavilónu Základnej školy na Malinovského ulici, ktorá zahŕňala výmenu okien, zateplenie a novú fasádu obvodových múrov. Cieľom rekonštrukcie bolo prispieť nielen k estetizácii objektu, ale hlavne k energetickej úspore, ktorá podľa primátora dáva predpoklad, že bude zmodernizovaný celý komplex školy a výhľadovo aj susedná materská škola. Občania tiež uvítali doplnenie detských ihrísk novými atrakciami i vybudovanie nového ihriska v areáli základnej školy. Na žiadosť rodičov, ktorí tu s deťmi trávili aj teplé jesenné podvečery, je už zásluhou operatívnosti Technických služieb mesta  ihrisko osvetlené.

Z odpočtu riešenia požiadaviek občanov zo stretnutia spred polroka sa prítomní dozvedeli o likvidácii neporiadku pod schodiskami a za výmenníkovou stanicou, orezaní konárov, úprave prepadlísk po rozkopávkach teplovodných rozvodov i vyčistení kanalizačných vpustí. V riešení s dopravným inšpektorátom  je križovatka pri kostole, kde situáciu komplikujú zaparkované autá. Kritizované sketaparkové ihrisko je pod dohľadom školy, požadované lavičky na vale rieky Nity nie sú momentálne k dispozícii, ale plánuje sa ich osadenie. Návrhom na nové trasovanie mestskej dopravy cez Šípok SAD-ka nevyhovela. Poznačené boli aj nové požiadavky ako napr. opílenie stromov, úprava parkovania či chodníkov. Vypočutý by mal byť u občanov aj apel zástupcu mestskej polície Drahomíra Hrkala. Cyklisti by nemali ohrozovať chodcov rýchlou jazdou z kopca a ak nebudú rešpektovať zákaz jazdy po chodníkoch, nevyhnú sa pokute.

(Tempo, upr.)

Foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...