Obyvatelia Šípku diskutovali aj o možnosti nepretržitej dodávky teplej vody

Najväčšou a najviditeľnejšou investíciou samosprávy v minulom volebnom období bola v mestskej časti Šípok výmena okien, zateplenie a nová fasáda na budove Základnej školy na Malinovského ulici. V pavilóne školy, ktorý na rekonštrukciu ešte len čaká, sa v stredu 22. apríla 2015 stretli s primátorom Jozefom Božikom obyvatelia tohto nielen najpočetnejšieho, ale aj najzelenšieho sídliska.

Primátor v úvode spoločného dialógu pripomenul aj ďalšie aktivity, medzi ktoré patria na Šípku rekonštrukcie viacerých komunikácií, rozširovanie parkovacích miest, či vybudovanie nového detského ihriska v areáli školy. Splácanie modernizačného dlhu voči mestskému majetku je však veľmi dlhodobý proces a závislý na obmedzených finančných možnostiach. Preto zástupcovia samosprávy uvážlivo po krokoch zadefinovávali priority tohto roka. Z celomestského hľadiska je to napríklad zbúranie bytovky 207 na Nábrežnej ulici, zbúranie tribúny na futbalovom štadióne, oprava strechy na CVČ, či odvetranie šatní na zimnom štadióne. Pre sídlisko Šípok sa so zvolenými zástupcami občanov dospelo k dohode o prioritnom vybudovaní 184 metrov dlhého úseku kanalizácie na dažďovú vodu na Horskej ulici, kde prívalová dažďová voda už niekoľko rokov obťažuje záplavami obyvateľov domu č. 1308. Jednou z ďalších priorít pre toto volebné obdobie je dokončenie výmeny okien a zateplenie materskej školy. Primátor zároveň ubezpečil prítomných, že Partizánske chce pre podporu mladých rodín garantovať na Slovensku najnižší poplatok za dieťa v predškolskom zariadení, 7 eur mesačne. Druhé jeho ubezpečenie sa týkalo plánovanej výstavby dvoch bytoviek so 60 bytmi. Vylučuje akékoľvek úvahy a šíriace sa fámy o tzv. sociálnych bytoch. Stavať sa budú štandardné mestské nájomné byty pre mladé rodiny, rovnako ako v bytovkách v okolitých obciach.

Z požiadaviek občanov z minuloročného stretnutia radnica rieši   spomínané odkanalizovanie dažďovej vody pri dome č. 1308, zabezpečila orezávky konárov. Nájazdy na odstavné plochy a opravy poškodených chodníkov budú realizované v najbližších dňoch. V letných mesiacoch sa naplní aj prísľub na odstránenie koľajiska závodnej vlečky na Nitrianskej ceste.

Osobitná kapitola stretnutia sa týkala požiadavky na nepretržitú dodávku dodávky teplej úžitkovej vody do bytov. Nad rámec platnej vyhlášky č. 152, ktorá určuje dodávku v čase od 5. do 23. hodiny, sa jej domáhali niekoľkí občania. Úskalia naplnenia tejto požiadavky prišli objasniť predstavitelia Stavebného bytového družstva (SBD), ťažiskového správcu bytového fondu na sídlisku. Riaditeľ Technických služieb mesta, dodávateľa tepla a teplej úžitkovej vody, síce potvrdil, že technicky je možné teplú vodu dodávať nepretržite 24 hodín, avšak spolu s SBD konštatovali, že zároveň aj ekonomicky náročnejšie. Ak by sa takejto požiadavke vyhovelo čo i len v jednom činžiaku, cena za kubík teplej vody by sa zvýšila pre obyvateľov celého mesta. A to je príliš veľký „luxus“ pre reálne rodinné rozpočty. Ich možnosti potvrdzuje aj fakt, že SBD eviduje vyše stotisícové nedoplatky za užívanie bytov.

V diskusii sa obyvatelia sídliska podelili so zástupcami samosprávy o osobné skúsenosti s nezodpovedným správaním sa spoluobčanov, navrhovali rôzne úpravy verejných priestranstiev, vrátane detských ihrísk, zelene a verejného osvetlenia, ako aj rekonštrukciu telocvične a hygienických zariadení v nej. Podľa vyjadrenia predsedu VMČ sa na túto nevyhnutnú investíciu združujú prostriedky od viacerých subjektov.        

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...