Obyvatelia Šípku chcú na sídlisku vídať hliadky mestskej polície častejšie

Sériu plánovaných verejných stretnutí samosprávy s obyvateľmi jednotlivých mestských častí nenarušili ani zvlášť hektické dni primátora mesta Jozefa Božika. Pondelok 1. október 2012 bol vyhradený mestskej časti Šípok a jeho obyvateľom, ktorých prišla do jedálne základnej školy asi šesťdesiatka.

 

V úvode stretnutia sa primátor vrátil k nedávnemu pokojnému pochodu za práva slušných ľudí. Ešte raz zdôraznil, že zo strany organizátorov pochodu, ako i samosprávy, nešlo o podujatie s akýmkoľvek iným podtónom, len ako spoločne a nahlas deklarovať snahu posilnenia práv slušných ľudí. Primátor pokračoval rekapituláciou investičných akcií samosprávy, po ktorej sa venoval sídlisku Šípok. Jeho občania získali prehľad o tom, koľko financií išlo v prvom polroku z mestskej kasy práve na Šípok. Ako povedal primátor, odhliadnuc od sumy 80-tisíc eur za rozšírenie cintorína, to bolo 152 639 eur. Táto suma zahŕňa výdavky na správu a údržbu mestskej časti, investície do rozšírenia Malinovského ulice a finančnú pomoc pre základnú a materskú školu na rekonštrukciu hygienických zariadení a výmenu okien. Primátor považoval za potrebné vrátiť sa aj k téme odpredaja budovy OV 3000. Náklady na jej rekonštrukciu a modernizáciu by boli vyššie ako príjem z jej predaja, výhodnejšie je preto nájsť nového majiteľa budovy.

Podrobnú informáciu o vynaložených financiách do sídliska Šípok vystriedal výpočet splnených úloh a požiadaviek zo strany občanov. Medzi nimi aj skultúrnenie autobusových zastávok, údržba detských ihrísk jeho správcom, i keď tu stále vyčnieva problém s nedisciplinovanými majiteľmi psov, ktorí ich sem i napriek zákazu vodia. Okrem iného boli odstránené všetky neoprávnené dopravné značky týkajúce sa aj parkovísk pre ZŤP a tiež prizváraná chýbajúca časť zábradlia popri chodníku na Horskú ulicu.

V diskusii občania vystúpili s požiadavkou častejších peších hliadok mestskej polície na Šípku a razantnejšieho prístupu k nepovolenému parkovaniu. Po otázke, či je vôbec na sídlisku vysunuté pracovisko MsP alebo len tabuľa, nasledovalo vysvetlenie – nedostatočný počet príslušníkov MsP  neumožňuje mať na sídlisku stálu službu, niekoľkokrát denne tu však hliadkujú službukonajúci policajti. V detašovanom pracovisku MsP v budove školy sú umiestnené monitory prepojené s bezpečnostným kamerovým systémom na sídlisku, z ktorých záznamy sa pravidelne vyhodnocujú.  

Obyvatelia výškových činžiakov upozornili na hluk z reštaurácie v budove OV 3000 a exhibičné hlučné jazdy autami po parkovisku. Hovorilo sa aj o bezdomovcoch a neporiadku, ktorý po sebe na sídlisku zanechávajú, o zaburinenom poli popri vale rieky, o poškodených schodoch na cintoríne a asfaltových vypuklinách na chodníkoch či prepadnutých chodníkoch a obrubníkoch, ktoré si po rekonštrukcii teplovodného potrubia žiadajú ešte svoj čas. Ten si žiada, vzhľadom k vegetačným a poveternostným podmienkam, aj úplná likvidácia durmanu. Ani vyblednutá farba na spomaľovačoch neušla pozornosti občanov, nehovoriac o prepadnutom úseku na Malinovského ulici po jej rozšírení, ktorého rekonštrukciu by chcelo mesto financovať z predaja budovy OV 3000.    

(Tempo, upr.) Foto: M. Bielešová

Môže sa Vám ešte páčiť...