Obyvatelia Šimonovian opäť pripomienkovali zlý stav ciest a chodníkov

V poradí piate verejné stretnutie s občanmi v tomto roku absolvoval primátor mesta Jozef Božik v pondelok 5. marca 2012 v mestskej časti Šimonovany. Vypočuť si informácie o tom, čo sa samospráve podarilo, ale i nepodarilo v ostatnom čase v Šimonovanoch zrealizovať, si prišla vypočuť asi päťdesiatka miestnych.

 

S odpočtom úloh od posledného stretnutia oboznámil obyvateľov Šimonovian zástupca prednostky mestského úradu Štefan Hučko. Najviac pripomienok mali vtedy občania k stavu komunikácií v tejto mestskej časti. Požadovali tiež zníženie rýchlosti na ceste III. triedy, zákaz prejazdu kamiónov a zachovanie  prechodov pre chodcov na ceste I/64. Referent miestnych komunikácií mestského úradu Peter Minárik informoval o prerokovávaní týchto pripomienok na dopravnom inšpektoráte PZ SR v Prievidzi. Ako vysvetlil, inšpektorát nevyhovel požiadavkám mesta na zníženie rýchlosti na 30km/h, ktoré by spomalilo premávku ako aj na zákaz prechodu kamiónov. Zachovanie priechodov pre chodcov je možné len na miestach, kde sú po obidvoch stranách komunikácie chodníky. Vzhľadom na bezpečnosť občanov by mal byť priechod osvetlený a v strede cesty vybudovaný ostrovček, čo zvyšuje finančnú náročnosť jeho úpravy. Dopravný inšpektorát  nepovolil ani zmenu presmerovania jednosmernej komunikácie na Dlhej a Pekárenskej ulici. Ako v tejto súvislosti povedal primátor, celková rekonštrukcia ciest a komunikácií v lokalite Šimonovany je finančne náročná, nakoľko zatiaľ nie je vybudované ich odvodnenie. Časť finančných prostriedkov by sa dala získať predajom bývalej materskej školy na Bezručovej ulici, ktorú sa však doteraz nepodarilo mestu predať. Nenašiel sa ani záujemca o prenájom vodného hradu. V následnej diskusii občania opätovne pripomienkovali zlý stav chodníkov a ciest a požiadali vydláždiť plochu autobusovej zastávky na Tehelnej ulici. Obyvatelia Šimonovian majú tiež problémy so splaškovou vodou na Pekárenskej ulici, upraviť by chceli aj cestu na futbalový štadión a priestor pred šatňami. Život im znepríjemňujú aj neporiadni psičkári na cintoríne, podobne ako rozvetvené lipy pri miestnom kostole a neostrihané kríky zo záhradok pri chodníkoch. „Vzhľadom na opätovné pripomienky občanov nášho mesta ohľadne rušenia či obnovenia priechodov pre chodcov na ceste 1/64 v súvislosti s jej pripravovanou rekonštrukciou, sa v apríli tohto roku uskutoční spoločné stretnutie zainteresovaných. Na rokovanie pozveme aj poslancov dotknutých mestských častí, aby sa sami presvedčili o zdôvodneniach odborníkov, ktoré sú podkladom k rozhodnutiam, ktoré musí samospráva rešpektovať,“ zdôraznil v závere stretnutia primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...