Obyvatelia Šimonovian chcú opraviť komunikácie

 

V spoločenskej miestnosti nad poštou sa v pondelok 10. októbra 2011 uskutočnilo tretie tohtoročné verejné stretnutie primátora mesta s obyvateľmi Šimonovian.  Hostí  a občanov na stretnutí privítala predsedníčka výboru mestskej časti Mária Znášiková. Po prvýkrát sa na stretnutí zúčastnil aj príslušník štátnej polície, ktorý má na starosti mestskú časť Šimonovany.     

Primátor mesta v úvodnom príhovore oboznámil občanov so stabilizáciou situácie v Nemocnici s poliklinikou, ktorá sa zaradila medzi deväť nemocníc akciovej spoločnosti Svet zdravia. Informoval ich tiež o opatreniach, ktoré sa realizujú voči asociálom a neprispôsobivým občanom: „Po deložovaní neplatičov, prídu na rad ďalšie opatrenia. Navrhujem zastaviť prenajímanie bytov vo výškovej budove na Námestí SNP a na Nábrežnej ulici. S každým, kto býva na základe zmluvy v prenajatom byte a bude za akékoľvek priestupky trikrát riešený štátnou alebo mestskou políciou, nebude predĺžená nájomná zmluva na byt,“ zdôraznil primátor. V ďalšej časti svojho vystúpenia poukázal na úspešnú prácu samosprávy mesta, ktorá aj napriek obmedzeným finančným možnostiam zveľaďuje životné prostredie nielen v centrálnej časti mesta, ale aj v integrovaných častiach. „Čistením odvodňovacích kanálov realizujeme protipovodňové opatrenia. Škoda len, že občania nedodržujú zásady zberu objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu na území mesta. Do kontajnerov a v ich okolí umiestňujú bez roztriedenia všetko, čo im doma zavadzia a tým vytvárajú divoké skládky. Nie všetci občania si ale uvedomujú, že ich likvidácia zvyšuje samospráve finančné náklady, čo môže viesť k zvýšeniu poplatkov obyvateľov za odvoz komunálnych odpadov,“ konštatoval primátor. Z odpočtu plnenia úloh vyplynulo, že v Šimonovanoch už boli odstránené najväčšie výtlky na komunikáciách, vyčistený bol kanál pri sýpke i zberné šachty, upravený bol areál bývalej materskej školy na Bezručovej, posilnená bola hliadková činnosť mestskej polície a pod. Vzhľadom na to, že správa ciest plánuje pokryť novým asfaltovým kobercom Nitriansku cestu až na jar, nepodarilo sa realizovať požiadavku občanov  na odstránenie nánosov štrkov a zeminy okolo tejto cesty. Občania sa dožadovali úprav aj ďalších komunikácií, hlavne na Tehelnej ulici, čo však nedovoľujú obmedzené finančné možnosti. Poukázali tiež problémy s parkovaním pri podujatiach v areáli vodného hradu a na  potrebu umiestnenie protisnehových zábran na streche vodného hradu a väčších rín, aby voda v zime netiekla po múroch.  

V priebehu verejného stretnutia primátor informoval občanov tiež o tom, že o kúpu objektu bývalej materskej školy na Bezručovej ulici sa prihlásil potencionálny záujemca. Občanov pozval  na podujatia, ktoré aj pre nich pripravilo mesto nielen v rámci Mesiaca úcty k straším spoluobčanom ale aj v novembri tohto roku.  Obyvatelia vo svojich vystúpeniach požadovali, aby finančné prostriedky za predaj uvedenej nehnuteľnosti boli použité v tejto mestskej časti. O tom v prípade predaja objektu rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva.        

 

Môže sa Vám ešte páčiť...