Obyvatelia mestskej časti Luhy I potrebujú viac parkovacích miest

Desiatky pripomienok a námietok k rozvoju mesta a mestskej časti Luhy I adresovali občania primátorovi mesta Jozefovi Božikovi počas verejného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 29. marca 2011 v jedálni ZŠ Nádražná.  

V prvej časti stretnutia odzneli  z úst primátora informácie o aktuálnych rozvojových a investičných aktivitách mesta, ale aj o problémoch súvisiacich s obmedzenými finančnými prostriedkami mestského rozpočtu. „Veľmi dobre si uvedomujeme, že v každej mestskej časti je do čoho investovať a v každej mestskej časti sú problémy, ktoré by si zaslúžili riešiť okamžite. Treba však povedať, že máme momentálne aj také problémy, ktorých riešenie je dôležité nielen na úrovni mesta, ale aj na úrovni regiónu, a ktoré si vyžadujú nemalé finančné investície. Patrí k nim v prvom rade nemocnica v Partizánskom, na ktorej stabilizáciu potrebujeme  podľa slov riaditeľa nemocnice až viac ako 6,6 miliónov eur,“ zdôraznil primátor.

Druhá časť viac ako dve a pol hodinového stretnutia patrila občianskym pripomienkam a námetom. Viaceré z nich sa týkali potreby vybudovania nových parkovacích miest, prípadne rozšírenia existujúcich parkovacích plôch. V tejto súvislosti požadovali  obyvatelia vybudovanie parkovacích miest pred výškovými bytovkami č. 927 a 931, rozšírenie parkovacej plochy na ulici Malá okružná pred bytovkou č. 957. Na parkovanie navrhli využívať aj betónovú plochu za bytovkou č. 873 tzv. zeleným činžiakom, pričom by bolo dopravným značím zakázané parkovanie pred týmto obytným blokom zo strany Nádražnej ulice. Obyvateľov mestskej časti Luhy I zaujímali aj možnosti vybudovania nového priechodu pre chodcov na Ulici gen. Svobodu oproti bytovke č. 828 a vybudovanie chodníka na pravej strane Ulice gen. Svobodu od železničného priecestia smerom k supermarketu Lidl. Rovnako ako aj v iných častiach mesta sa občania sťažovali aj na znečistené verejné priestranstvá, vrátane detských ihrísk, od psích exkrementov. V tejto súvislosti primátor zhrnul pripravované kroky samosprávy, ktoré sa týkajú zvýšenia čistoty mesta vo všeobecnosti. Medzi nimi je aj zriadenie linky čistoty a poriadku, ktorú budú môcť občania využívať už od apríla a takisto nové VZN nielen o pyrotechnike, ale aj o predaji a požívaní alkoholických nápojov na verejnosti a tiež úpravu nariadenia týkajúcu sa chovu a držania psov. V závere stretnutia odznel aj návrh občianky, aby sa o bývanie v príjemnom a čistom prostredí zaslúžilo nielen mesto, ale samotní obyvatelia, napríklad aj zapájaním sa do jarného upratovania či rôznych brigád. 

 

  

Môže sa Vám ešte páčiť...