Obyvatelia centra požadujú najmä vyššiu bezpečnosť v uliciach mesta

Diskusiou k aktuálnym problémom a otázkam rozvoja mesta s obyvateľmi centra, ukončil v pondelok 4. apríla 2011 primátor mesta Jozef Božik prvé kolo verejných stretnutí s občanmi.

Veľkú zasadačku mestského úradu zaplnilo viac ako sto občanov spolu s poslancami,  členmi výboru mestskej časti a odbornými pracovníkmi mestského úradu. V úvode primátor v krátkosti zhodnotil doterajších deväť verejných stretnutí, na ktorých občania odovzdali vedeniu mesta viac ako 200 podnetov, týkajúcich  sa predovšetkým skvalitnenia infraštruktúry a života v meste. Poukázal tiež na investičné akcie, ktoré  začne samospráva realizovať v rámci rekonštrukcie centrálnej zóny mesta a Domova n. o. Ako ďalej povedal, v rámci viditeľných prenájmov a výhodných predajov chce samospráva vyriešiť aj využitie zvyšných priestorov domu kultúry a odbremeniť kruhovú križovatku, pri ktorej pribudne nákupné centrum Kaufland.  V ďalšej časti svojho vystúpenia primátor priblížil podujatia, ktoré sa už stali tradíciou ale tiež tie, ktoré v najbližších týždňoch oživia spoločenský život v meste. Poukázal tiež na opatrenia, ktoré urobila samospráva pre zvýšenie spokojnosti občanov a posilnenie ich bezpečnosti. Informoval ich aj o kritickej situácii v súvislosti s ďalším financovaním  Nemocnice s poliklinikou n. o. Partizánske s ubezpečením, že je v záujme samosprávy a väčšiny obyvateľov, zachovať mestskú nemocnicu s poliklinikou. Aj poslanec a predseda dozornej rady nemocnice Juraj Krasula  vyjadril presvedčenie, že v nemocnici bude naďalej  poskytovaná adekvátna  zdravotnícka starostlivosť.

Obyvatelia centra v diskusii poukazovali na nedostatočnú kvalitu ciest a  chodníkov i absenciu bezbariérových prístupov, podobne ako na problémy s parkoviskami a parkovaním na uliciach vyúsťujúcich na centrálne námestie. Najviac pripomienok sa týkalo správania neprispôsobivých občanov, ktorí  svojim spoluobčanom znepríjemňujú život, a to nielen v čase zberu úrody z malých záhrad, ale aj pri cestách z nákupov, či podvečerných prechádzkach. Najväčšie ponosy na nedisciplinovaných rómskych výrastkov mali obyvatelia ulíc Sokolská, Školská a Strojárenská. Niektorí z nich sa dokonca  pýtali na možnosti vybudovania oplotení okolo svojich obytných blokov. „Od mája tohto roku sa  budú na zasadnutiach výborov mestských častí zúčastňovať aj príslušníci mestskej a štátnej polície, ktorí sa tak najlepšie oboznámia s najväčšími problémami v súvislosti s poriadkom a bezpečnosťou občanov v jednotlivých mestských častiach. V máji. chceme uskutočniť aj veľké verejné stretnutie, zamerané na zhodnotenie bezpečnostnej situácie v našom meste. Dúfam, že sa ho zúčastníte v čo najväčšom počte a budete sa podieľať na riešení spoločných problémov v spolupráci so štátnou políciou,“ dodal v závere stretnutia na margo bezpečnosti občanov primátor.  

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...