Občianska iniciatíva Partizánske – Náš domov

Dňa 30.8.2010 Jozef Božik spolu so svojimi priateľmi a sympatizantmi založil výbor občianskej iniciatívy Partizánske – Náš domov. Jeho prvoradým cieľom je realizovať program rozvoja občianskych aktivít a života v našom meste. Občianska iniciatíva Partizánske – Náš domov je neformálnou skupinou občanov pokúšajúcou sa aktivizovať občiansky život v Partizánskom s dôrazom kladeným na všetky oblasti hospodárskeho, spoločenského i politického života. Sociálno – ekonomický rozvoj, podpora kultúry, športu, mládeže sú naše programové priority.

Ak chceš aj ty zmenu v Partizánskom, pridaj sa k nám a zaregistruj sa na listine priaznivcov a podporovateľov tejto občianskej iniciatívy. Poďme spolu meniť Partizánske k spokojnosti väčšiny jeho obyvateľov.

Poslaním OI Partizánske – Náš domov je:

  • podnecovanie a podpora účasti občanov na verejnom dianí v rámci mesta Partizánske,
  • tlmočenie názorov a požiadaviek obyvateľov nášho mesta orgánom miestnej samosprávy,
  • vyjadrovanie sa k investičným a organizačným zámerom na území mesta Partizánske,
  • uskutočňovať rôzne aktivity vedúce k zlepšeniu stavu a života v našom meste,
  • podporovať športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Občianska iniciatíva Partizánske - Náš domov

Môže sa Vám ešte páčiť...