Občianska iniciatíva Partizánske – náš domov

Ja, Jozef Božik som sa rozhodol spolu so svojimi priateľmi a sympatizantmi založiť výbor Občianskej iniciatívy Partizánske – náš domov. Občianska iniciatíva Partizánske – náš domov je neformálnou skupinou občanov  pokúšajúcou sa aktivizovať občiansky život v Partizánskom s dôrazom kladeným na všetky oblasti hospodárskeho, spoločenského i politického života.

Cieľom nášho výboru je realizovať program rozvoja občianskych aktivít a života v našom meste. Ak chceš aj ty zmenu v Partizánskom, pridaj sa k nám a zaregistruj sa na listine priaznivcov a podporovateľov tejto občianskej iniciatívy.

Medzi naše najhlavnejšie programové priority zaraďujeme:

  • sociálno – ekonomický rozvoj nášho mesta,
  • podporu kultúry, športu a mládeže,
  • podporu účasti občanov na verejnom dianí v rámci mesta Partizánske,
  • tlmočenie názorov a požiadaviek obyvateľov nášho mesta z jednotlivých mestských častí  orgánom miestnej samosprávy,
  • vyjadrovanie sa k investičným a organizačným zámerom na území mesta Partizánske.

Poďme spolu meniť Partizánske k spokojnosti väčšiny jeho obyvateľov!

Facebook stránka OI Partizánske – náš domov

Môže sa Vám ešte páčiť...