Nový kultúrny dom vo Veľkých Bieliciach bude!

 

Začiatok výstavby nového kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach sa mierne oneskorí, Veľkobieličania sa však nového dôstojného kultúrneho stánku určite dočkajú.   Prisľúbil to primátor mesta Jozef Božik na treťom verejnom stretnutí s obyvateľmi tejto mestskej časti, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 26. septembra 2011 v agitačnom stredisku.

Ako zdôraznil hneď v úvode stretnutia  primátor, vzhľadom na oneskorené dodanie technicko-administratívnej dokumentácie, súvisiacej s výstavbou nového kultúrneho domu, sa jej realizácia mierne oneskorí. „Finančné prostriedky sú však naďalej v rozpočte mesta viazané na túto investičnú akciu a zámer je zverejnený vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie,“ ubezpečil občanov primátor. Veľkobieličanov potešila aj správa, že plynofikácia miestnej materskej školy úspešne pokračuje a nadchádzajúce vykurovacie obdobie už komín nebude otravovať ovzdušie dymom z pevného paliva. Prítomných informoval aj o aktuálnej situácii v nemocnici s poliklinikou, ktorá vďaka novému strategickému partnerovi funguje aj naďalej v nezmenenom režime. Primátor zároveň vyjadril presvedčenie, že novému investorovi sa podarí nemocnicu nielen stabilizovať, ale aj zachovať a skvalitniť ňou poskytované zdravotnícke služby ako jednej z mála v TSK. Ďalej občanov informoval o dočasnom presťahovaní klientov neziskovej organizácie Domov do priestorov nemocnice, o aktuálnom stave prác na rekonštrukcii centrálnej zóny mesta, ako aj spolufinancovaní mikroprojektu cezhraničnej spolupráce,  realizovanému s partnerských mestom Valašské Meziříčí, vďaka ktorému by sa v krátkej budúcnosti mala rozšíriť  informovanosť Partizánčanov prostredníctvom Infopointov nainštalovaných v centrálnej zóne mesta. „Treba pripomenúť, že takmer všetky spomenuté aktivity sú financované z eurofondov a výška spolufinancovania z mestského rozpočtu je zanedbateľná,“ vysvetlil primátor.  

V následnej diskusii zarezonovali hlavne ponosy na problémy v cestnej premávke – absentujúce  prechody pre chodcov, bezohľadnú a rýchlu jazda niektorých vodičov  a prejazd kamiónov po miestnych komunikáciách, neudržiavané chodníky a štátne komunikácie.

Druhým veľkým problémom, ktorý trápi Veľkobieličanov, je neporiadok v súvislosti s komunálnym odpadom. Viacerí obyvatelia dali preto návrh, aby na spôsob ako aj dodržiavanie termínov určených na zbavovanie sa odpadu dozerali pracovníci VPP. Veľkobieličania v rámci diskusie upozorňovali aj na problémy s  hlučnou a nedisciplinovanou mládežou, ktorá sa stretáva v lokalite železničného mosta ponad Nitricu, či občanov popíjajúcich alkohol v miestnom parku, po ktorých zostáva bielická oáza zelene plná PET fliaš a iného odpadu. Dvaja občania požiadali mesto aj o riešenie problému bezproblémového prístupu na ich pozemky v časti chotára Sedlište a viacerí požadovali návrat zreštaurovanej sochy sv. Floriána na pôvodné miesto.  Občanov zaujímal aj termín začatia výstavby kanalizácie v rámci projektu ZsVS Nitra financovaného z eurofondov vo výške 88 miliónov eur „Čistiarne odpadových vôd (ČOV) – Sever“, ktorý zahŕňa okresy Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Ako však dodal primátor, európski úradníci v Bruseli ešte stále posudzujú projekt, takže na prípadnú  realizáciu si ešte počkáme.

Môže sa Vám ešte páčiť...