Novoročná čaša vína

Dňa 3.1.2011 sa tradične konala Novoročná čaša vína, ktorú pre občanov nášho mesta pripravil primátor mesta Partizánske – PaedDr. Jozef Božik, PhD., v rámci ktorej poprial všetkým zúčastneným šťastný nový rok 2011 a zároveň predstavil aj novozvolených poslancov do Mestského zastupiteľstva. Po slávnostnom príhovore pána primátora nasledovalo hudobné vystúpenie orchestra AKORDEONIKA zo ZUŠ Bojnice, ktoré v sále kultúrneho strediska ART P Centrum Partizánske vyčarilo veľmi príjemnú atmosféru. Po tak nádhernom hudobnom vystúpení akordeónovej skupiny Akordeonika z Bojníc si primátor mesta Partizánske pripil s prítomnými občanmi s pohárom vína a s prianím pevného zdravia, aby sme sa v takom hojnom počte stretli aj o rok.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...