Novoročná čaša vína spojila ľudí dobrej vôle

Primátor mesta Jozef Božik sa stretol v stredu 2. januára 2013 so spoluobčanmi na tradičnom podujatí pod názvom Novoročná čaša vína. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo v dome kultúry pri príležitosti 20. výročia založenia samostatnej Slovenskej republiky a v roku 75. výročia vzniku mesta Partizánske.
Primátor mesta v slávnostnom príhovore poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom organizácií, inštitúcií, združení i obyvateľom mesta za podporu pri riešení problémov a účasť na podujatiach, ktoré sa už stali súčasťou oživenia života v našom meste. V minulom roku boli vykonané nevyhnutné rekonštrukcie kultúrno-spoločenských a športových objektov v meste i v oblasti dopravnej infraštruktúry, ktoré prispeli k zlepšeniu funkčnosti i vzhľadu mesta. Z vystúpenia primátora vyplynulo, že v tomto roku mesto nebude čerpať úver a efektívne využije finančné prostriedky z minuloročného úveru. Investičnými prioritami v tomto roku budú dobudovanie bezpečnostného kamerového systému i cesty Rudolfa Jašíka, vybudovanie chodníka v Malých Bieliciach a výstavba kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach. Počíta sa tiež s dokončením prvej etapy rekonštrukcie objektu, v ktorom je umiestnená pošta v Šimonovanoch a s vybudovaním protipovodňovej ochrannej nádrže, ktorá zabezpečí regulovaný odtok povrchových vôd v Návojovciach. Realizácia ďalších investičných akcií v meste, na sídlisku Šípok i v Šimonovanoch bude závisieť od predaja nepotrebných mestských objektov. „Ubezpečujem vás, že aj v tomto roku sa budeme spoločne stretávať na výjazdových a verejných stretnutiach, aby sme sa lepšie poznali a spoločne rozhodovali o ďalšom rozvoji nášho mesta,“ zdôraznil v závere svojho vystúpenia primátor. V spoločenskej sále domu kultúry sa účastníkom stretnutia potom predstavilo inštrumentálne zoskupenie Junior Brass Quintet z Nového mesta nad Váhom. Päť hudobníkov na dychových nástrojoch sa prezentovalo majstrovskými ukážkami skladieb od klasiky, cez džez až po modernu a s poslucháčmi sa rozlúčili známymi vianočnými skladbami. Za svoje vystúpenie boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom a s mnohými poslucháčmi si spolu s primátorom štrngli na úspešné vykročenie do nového roka.

Môže sa Vám ešte páčiť...