Novorčná čaša vína

V spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom sa v pondelok 2. januára 2012 uskutočnila tradičná Novoročnej čaše vína, na ktorej Partizánčania symbolicky oslávili vznik samostatnej Slovenskej republiky a vstup do Nového roka 2012 spoločným prípitkom.

 

Primátor privítal na stretnutí okrem obyvateľov mesta aj poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva a starostov obcí okresu Partizánske. V úvode slávnostného príhovoru poďakoval spoluobčanom za podporu v zápase o zachovanie nemocnice a ďalších inštitúcií v meste, podobne ako za účasť na podujatiach, ktoré oživili spoločenský život v meste. „V Partizánskom  sme sa v priebehu uplynulého roka stretli so spoluobčanmi na 27 verejných stretnutiach v deviatich mestských častiach. Pripravili sme tiež 22 rôznorodých podujatí, medzi ktorými boli aj nové a netradičné aktivity zakladajúce nové tradície. V rozvíjaní tradícií z minulého roka a v posilňovaní občianskej spolupatričnosti sa budeme snažiť  aj v novom roku,“ zdôraznil primátor, ktorý v závere zaželal všetkým pevné zdravie, pohodu v rodinách, osobnom i pracovnom živote. Po pôsobivom vystúpení dievčenského hudobného tria Impression si prítomní pripili čašou vína na šťastný a úspešný rok 2012.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...