Nové žiacke knižky so symbolmi mesta

 

Na slávnostnom zhromaždení Základnej škole na Nádražnej ulici v Partizánskom otvárali škoslký rok riaditeľka školy Alena Kaufmanová, primator mesta Jozef Božik a zástupca prednostky mestského úradu Štefan Hučko. Žiakom druhých a deviatych ročníkov základných škôl doniesli nové žiacke knižky so symbolmi mesta.

Po riaditeľke školy sa zhromaždeným učiteľom a žiakom prihovoril aj primátor mesta. Ako sa vyznal vo svojom vystúpení, práve v tejto škole absolvoval základnú školskú dochádzku. Zaspomínal si ako to bolo, keď po prvýkrát išiel do školy, no nezabudol ani na svojich učiteľov i spolužiakov. Zhromaždených žiakov i pedagógov sa spýtal: „Prihláste sa, ale úprimne, kto z vás sa naozaj teší do školy?“  Prihlásilo sa niekoľko žiačok, žiakov i pedagógov, no väčšina zhromaždených ešte myslela na prázdniny, ktoré už vystriedala škola. Učiteľom i žiakom primátor zaželal, aby sa im darilo rovnako dobre v škole  ako v osobnom a rodinnom živote. Hostia absolvovali prehliadku školy a špecializovaných učební. Bolo vidieť, že čas už poznačil budovu a interiéry školy, ktoré by už potrebovali rekonštrukciu. Mesto sa o to pokúsi získaním finančných prostriedkov z nadácií.  Žiaci a žiačky tejto základnej školy sa budú okrem vzdelávania podľa schválených osnov a predmetov venovať v športovej oblasti futbalu a hádzanej.   

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...