Nové projekty čakajú aj mestskú časť Centrum

O aktuálnych otázkach rozvoja mestskej časti Centrum diskutovali jej obyvatelia s vedením mesta v pondelok 11. mája 2015. Verejné stretnutie s primátorom Jozefom Božikom využili aj na to, aby mu predostreli problémy, ktoré ich v centre mesta znepokojujú.

Diskusii predchádzal úvodný príhovor primátor, v ktorom zdôraznil najmä myšlienku otvorenej a transparentnej samosprávy. Aj vďaka presadzovaniu týchto princípov vyšli mestu v roku 2014 projekty, ktoré zhrnul v prvej polovici stretnutia. Dobrým hospodárením ušetrilo mesto financie, ktoré poputovali do rezervného fondu. Jeho navýšenie znamená viac prostriedkov na investičné projekty, ktoré zveľadia jednotlivé mestské časti, vrátane Centra.

Dobrou správou pre majiteľov garáží na Škultétyho ulici je, že reálnu podobu by malo konečne dostať požadované oplotenie, ktoré sa dobuduje od plotu kúpaliska po plot domova dôchodcov. Mesto vyjde v ústrety občanom, ktorí apelovali na dobudovanie spojnice, tzv. diagonály pre peších, medzi ulicami R. Jašíka a Februárová. Otázkou niekoľkých týždňov je zbúranie bytovky č. 207 na Nábrežnej ulici a tiež odstránenie tribúny na Futbalovom štadióne Karola Jokla. Následne pribudne v areáli nový chodník, ktorý prepojí vstup do štadióna s tribúnou. Primátor informoval občanov o projekte odvetrania a odvlhčenia šatní v zimnom štadióne a o oprave jednej steny obvodového plášťa. Pozitívnou správou, najmä pre športuchtivých občanov celého mesta, je vytvorenie tzv. workoutového ihriska v Parku M. R. Štefánika. „Posilňovňa pod holým nebom“, ktorá si všeobecne získava čoraz väčšiu popularitu, dotvorí kolorit parku spolu s petangovým a detským ihriskom. Primátor spomenul i projekty, ktoré súvisia s objektmi centra a budú realizované Trenčianskym samosprávnym krajom. Patria sem opravy strechy a obvodového plášťa budovy učilišťa a tiež výmena elektroinštalácie v budove gymnázia.

Zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko sa tradične vrátil k požiadavkám občanov, ktoré vedeniu predostreli na ostatnom stretnutí. Z ich odpočtu vyplynulo, že osvetlenie medzi Makarenkovou a Februárovou ulicou je stále v štádiu riešenia. „Požiadavky sa hromadia, ale peňazí je málo a treba si určiť priority,“ skonštatoval primátor na margo žiadostí, ktoré čakajú na svoju realizáciu. Vyhovené bolo od posledného stretnutia občanom, ktorí sa dožadovali intenzívnejšieho monitorovania v okolí Nábrežnej ulice mestskou políciou. Posilnené boli denné i nočné hliadky, lokalitu kontroluje i psovod s policajným psom.

Po odpočte splnených úloh sa slova ujal poslanec mestského zastupiteľstva a podpredseda VMČ Centrum Juraj Krasula, ktorý prítomných občanov vyzval k diskusii: „Budem rád, ak sa urobia najmä drobné projekty, lebo tie často ani nestoja veľa, no ľudí dosť trápia.“ Jedným z projektov, pri ktorom môžu byť nápomocní aj obyvatelia, je podľa poslanca pomoc pri obnove plotu na Nábrežnej ulici, ktorý je zničený. Po časovo a finančne menej náročnej úprave by dané miesto pôsobilo estetickejšie. Podobným spôsobom by sa podľa predsedu VMČ dalo vyriešiť viacero požiadaviek občanov Centra, ktoré vedeniu mesta dávajú priebežne do pozornosti. Podpredseda VMČ zároveň ľudí ubezpečil, že medzi prioritami výboru je urgovať opravy potrebné v Materskej škole na Makarenkovej ulici a tiež označiť výtlky v centre a apelovať na ich následné opravy.

Občania v diskusii upozornili najmä na nevyužitú budovu pri obytnom bloku č. 945, ktorej obvodové steny obsahujú zdraviu škodlivý azbest. Preto požadujú, aby mesto zvážilo jej zbúranie. Primátor prisľúbil, že zaradí tento návrh do zoznamu priorít, osud budovy však závisí od rozhodnutia poslaneckého zboru. V diskusii zaznela aj téma detských pieskovísk, ktoré znečisťujú psy. Občania žiadali, aby mesto určilo správcu, zodpovedného za údržbu všetkých detských ihrísk v meste. Takýto „servis“ je ale nepredstaviteľný, a ako občanom vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, ihriská sú pravidelne udržiavané a mesto sa o ne stará. Problém je však často v ľuďoch, jednak v majiteľoch psov, a tiež v nedbanlivej mládeži, ktorá na ihriskách trávi svoj voľný čas. Na stretnutí zaznela aj téma výškovej budovy a jej prípadného uzavretia. O osud bývalého internátu sa zaujímali jeho nájomcovia. Primátor ich ubezpečil, že do konca roka 2016 sa výšková budova zatvárať nebude. O tom, aký postup mesto zvolí, rozhodne mestské zastupiteľstvo. Závery, ktoré budú prijaté poslaneckým zborom, prerokuje primátor s občanmi, žijúcimi v tejto budove.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...