Nová autobusová stanica v Partizánskom už slúži verejnosti

Slovenská autobusová doprava (SAD) Prievidza, a.s. v utorok 27. januára 2015 slávnostne uviedla do prevádzky novú autobusovú stanicu v Partizánskom. Cestujúcej verejnosti ponúka vyšší komfort a komplexnosť poskytovaných služieb, zázemie v nej majú i vodiči autobusových liniek.

SAD Prievidza mala v Partizánskom doposiaľ pre účely kontaktného miesta prenajatú jednu miestnosť v súkromnej budove neďaleko autobusových nástupíšť. Vedenie prevádzky sídlilo približne o tri kilometre ďalej, na Mostovej ulici. V novej budove autobusovej stanice, ktorá za uplynulých dvanásť mesiacov vyrástla na mieste niekdajších prvých autobusových nástupíšť, vybaví verejnosť všetky potrebné náležitosti pod jednou strechou. Na prízemí sa nachádza informačná kancelária, sociálne zariadenia a čakáreň s obrazovkou, na ktorej je možné sledovať aktuálne informácie o jednotlivých autobusových spojoch. Priestory na poschodí sú určené pre administratívnych pracovníkov a vodičov. „Budova bude slúžiť nielen cestujúcej verejnosti, ale aj pre naše administratívne účely a účely našich vodičov, ktorí tu majú nocovne a sociálne zázemie. Považujeme to za jeden z krokov, aby sme mali služby na úrovni, a aby zákazníci boli spokojní nielen v autobuse, ale aj mimo neho,“  uviedol generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko pri slávnostnom otvorení novej stanice, priestory ktorej pri tejto príležitosti požehnal dekan farnosti Partizánske – mesto Vladimír Farkaš.

Rozhodnutie postaviť v Partizánskom novú budovu autobusovej stanice privítalo aj mesto, ktoré pre tento zámer prenajalo SAD pozemky na dobu 30 rokov s opciou na ďalších 30 rokov. „Nová stanica, ktorá je aj výsledkom našich dlhodobých rokovaní s SAD, znamená kvalitatívny posun pre všetkých, ktorí využívajú autobusovú prepravu. Zároveň je to stavba, ktorá popri štátnej ceste I/64 dotvára krajšiu architektúru mesta. Pridanou hodnotou je aj to, že Partizánske nemuselo vynaložiť ani jedno euro,“ zdôraznil primátor Jozef Božik. Ako doplnil, mesto momentálne rokuje so spoločnosťou aj o predĺžení otváracích hodín čakárne: „Našou úprimnou snahou je, aby bola otvorená nielen od pol ôsmej do pol tretej, ale aby slúžila cestujúcej verejnosti od rána, resp. od šiestej hodiny rannej až do desiatej hodiny večernej. Jednou z možnosti je zriadenie chránenej dielne, prostredníctvom ktorej by občania so zníženou pracovnou schopnosťou zabezpečovali jej stráženie“. 

Výstavba novej budovy autobusovej stanice za viac ako 290-tisíc eur nie je poslednou investíciou SAD Prievidza v Partizánskom. Spoločnosť má v pláne aj rekonštrukciu nástupíšť. „V tomto smere už máme víziu, no nie sú to jednoduché riešenia. Sú to finančne náročné veci a záleží na tom, aký bude ďalší vývoj. Zrejme cestujúca verejnosť uvidí nejaké zmeny oproti tomu, čo je teraz,“ dodal Danko.

Môže sa Vám ešte páčiť...